Lukasz Quirini-Poplawski
Lukasz Quirini-Poplawski
Uniwersytet Łódzki, Zakład Geografii Turyzmu / University of Lodz, Department of Geography of
Zweryfikowany adres z geo.uni.lodz.pl
TytułCytowane przezRok
Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina)
M Buczek, Ł Quirini-Popławski
Prace Geograficzne 121, 39-58, 2009
82009
Zarys historii zagospodarowania turystycznego Czarnohory w Karpatach Ukraińskich (ze szczególnym uwzględnieniem roli Towarzystwa Tatrzańskiego/Polskiego Towarzystwa …
Ł Quirini-Popławski
Czarnohora. Przyroda i człowiek, 185-202, 2006
72006
Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego północnej części Beskidów Wschodnich (Ukraina)
Ł Quirini-PoPŁawski
Czasopismo Techniczne. Architektura 108 (6-A), 271-279, 2011
52011
Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów Lwowskiego i Iwanofrankowskiego (Ukraina)
Ł Quirini-Popławski
Prace geograficzne, 2011
52011
Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu),[w:] Górka Z
A Jackowski, E Bilska-Wodecka, I Sołjan, Ł Quirini-Popławski
Zborowski A.(red.), Człowiek i Rolnictwo, Kraków, 311-320, 2009
42009
Funkcjonowanie polityki transportowej we Florencji–analiza wybranych aspektów (na podstawie kwerendy dokumentów miejskich, wywiadów i badań terenowych)
Ł Quirini-Popławski
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 19 (4), 19-29, 2016
22016
Najważniejsze ośrodki ruchu turystycznego w Czarnohorze w dwudziestoleciu międzywojennym
Ł Quirini-Popławski
Prace Geograficzne/Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej …, 2007
22007
Najważniejsze ośrodki ruchu turystycznego w Czarnohorze w dwudziestoleciu międzywojennym
Ł Quirini-Popławski
Prace Geograficzne/Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej …, 2007
22007
Główne monastery Beskidów Wschodnich (Dobromil-Ławrów-Hoszów-Skit Maniawski). Podróżnicy i badacze do 1914 r.
Ł Quirini-Popławski, R Quirini-Popławski
12009
Rozwiązywanie problemów uciążliwości komunikacyjnych w strefie historycznych miast na przykładzie Florencji i Krakowa [w:] E. Węcławowicz-Bilska, Z. Zuziak (red.)
Ł Quirini-Popławski
Czasopismo Techniczne (Architektura) 14, 295-302, 2007
12007
Konsultacje społecznew tworzeniu wybranych dokumentów planistycznych na przykładzie Krakowa/Social Consultations in the Process of Drafting Selected Planning Documentson the …
A Brzosko-Sermak, Ł Quirini-Popławski
Studia KPZK, 2015
2015
Rozwój funkcji turystycznej Beskidów Wschodnich w latach 1873-2006 (obwody: lwowski i iwano-frankowski)
Ł Quirini-Popławski
2011
Pielgrzymki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu)
A Jackowski, E Bilska-Wodecka, I Sołjan, Ł Quirini-Popławski
INFRASTRUKTURA NOCLEGOWA DLA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ W LATACH 30. XX WIEKU NA OBSZARZE KARPAT WSCHODNICH (W GRANICACH II RZECZPOSPOLITEJ)
Ł QUIRINI-POPŁAWSKI
Jewish Heritage in Kraków
E Bilska-Wodecka, Ł Quirini-Popławski, I Sołjan
Miejscowości turystyczne w dolinie Oporu w Beskidach Wschodnich do roku 1939
Ł Quirini-Popławski, M Hamkało, M Rutynskij, N Kudła
Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Beskidów Wschodnich w latach 1944–1991
Ł Quirini-Popławski
ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРШОГО ЕТАПУ СТАНОВЛЕННЯ ЯРЕМЧАНСЬКО-ВОРОХТЯНСЬКОЇ КУРОРТНОЇ ЗОНИ
M Rutynskyi, Ł Quirini-Popławski
Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини», 0
schroniska turystyczne z elementami stylu huculskiego w czarnohorze i Gorganach do 1939 r.
Ł Quirini-Popławski
Muzeum Huculskie w Zabiem
Ł QUIRINI-POPŁAWSKI
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20