Konrad Piotrowski
Konrad Piotrowski
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, M Rękosiewicz
792011
Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS) 1
AI Brzezińska, K Piotrowski
792010
Diagnoza statusów tożsamości w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS)
AI Brzezińska, K Piotrowski
452009
Wkraczanie w dorosłość: tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności
K Piotrowski
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
442010
Formowanie się tożsamości a poczucie dorosłości i gotowość do tworzenia bliskich związków
AI Brzezińska, K Piotrowski
432010
Identity in adolescence and emerging adulthood: relationships with emotional and educational factors
K Piotrowski
Polish Psychological Bulletin 44 (3), 266-276, 2013
352013
Wymiary tożsamości a ich podmiotowe i kontekstowe korelaty
AI Brzezińska, K Piotrowski, E Garbarek-Sawicka, K Karowska, ...
342010
Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość: sytuacja młodych osób z ruchowym ograniczeniem sprawności i ich sprawnych rówieśników
K Piotrowski
TIPI, 2013
312013
The determinants of identity formation during the transition from adolescence to adulthood
AI Brzezińska, T Czub, S Hejmanowski, R Kaczan, K Piotrowski, ...
Psychology 3 (5), 551-558, 1966
301966
Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, P Rycielski
252008
Adaptation of the Utrecht‐Management of Identity Commitments Scale (U‐MICS) to the measurement of the parental identity domain
K Piotrowski
Scandinavian Journal of Psychology 59 (2), 157-166, 2018
202018
Postponed or delayed adulthood
AI Brzezińska, T Czub, M Czub, R Kaczan, K Piotrowski, M Rękosiewicz
Educating competencies for democracy, 135-157, 2012
172012
Identity, self-sufficiency and disability in the context of educational and vocational activity
K Piotrowski, A Brzezińska
Polish Psychological Bulletin, 2011
172011
Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, K Sijko, P Rycielski, ...
172008
Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości
AI Brzezińska, T Czub, S Hejmanowski, M Rękosiewicz, R Kaczan, ...
Kultura i Edukacja 3 (89), 23-50, 2012
162012
Values and psychological well-being among adolescents–are some values ‘healthier’than others?
A Bojanowska, K Piotrowski
European Journal of Developmental Psychology 16 (4), 402-416, 2019
152019
Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emocjonalne uczniów szkół zawodowych
AI Brzezińska, K Piotrowski, T Czub
Psychologia Rozwojowa 19 (4), 2014
152014
Four statuses of adulthood: Adult roles, psychosocial maturity and identity formation in emerging adulthood
K Piotrowski, AI Brzezińska, J Pietrzak
Health Psychology Report 1 (1), 52-62, 2013
152013
Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka
AI Brzezińska, R Kaczan, K Piotrowski, P Rycielski
Seria nt.: Osoby niepełnosprawne 4, 2008
132008
Kapitał tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych
K Piotrowski
Studia Psychologiczne 53, 47-61, 2015
12*2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20