Obserwuj
Roza Bazinska,  PhD
Roza Bazinska, PhD
SWPS University
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
On the dominance of moral categories in impression formation
B Wojciszke, R Bazinska, M Jaworski
Personality and social psychology bulletin 24 (12), 1251-1263, 1998
10181998
Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness
D Szczygieł, J Buczny, R Bazińska
Personality and Individual differences 52 (3), 433-437, 2012
1712012
Polska wersja Meyera i Allen skali przywiązania do organizacji
A Bańka, R Bazińska, A Wołowska
Czasopismo Psychologiczne 8 (1), 65-74, 2002
1362002
Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Raskina i Halla [The structure of narcissism measured with Polish adaptation of Raskin and Hall’s NPI]
R Bazińska, K Drat-Ruszczak
Czasopismo Psychologiczne 6, 171-187, 2000
1012000
Emotional intelligence as a moderator in the relationship between negative emotions and emotional exhaustion among employees in service sector occupations
D Szczygieł, R Bazińska
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 201-212, 2013
522013
Praca emocjonalna w zawodach usługowych–pojęcie, przegląd teorii i badań
D Szczygieł, R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski
Psychologia Społeczna 3 (11), 155-166, 2009
452009
Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: The Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational …
Ł Baka, R Bazińska
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 22 (1), 32-39, 2016
422016
Emotional intelligence mitigates the effects of customer incivility on surface acting and exhaustion in service occupations: A moderated mediation model
DD Szczygiel, R Bazińska
Frontiers in Psychology 11, 506085, 2021
232021
Strategie pracy emocjonalnej–konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjonalnej [Emotional labor strategies–structure and validity of the Emotional Labor Scale]
R Bazińska, R Kadzikowska-Wrzosek, S Retowski, D Szczygieł
Psychologia zarządzania w organizacji, 170-195, 2010
162010
Drawing inferences on moral and competence-related traits from the same behavioural information.
R Bazińska, B Wojciszke
Polish Psychological Bulletin, 1996
161996
Model złożoności Ja w ujęciu Patricii Linville: Predykcje teoretyczne i pomiar
A Barczak, T Besta, R Bazińska
Psychologia Jakości Życia 6 (1), 57-76, 2007
152007
The structure of narcissism measured with Polish adaptation of Raskin and Hall NPI
R Bazińska, K Drat-Ruszczak
Czasopismo Psychologiczne 6, 171-187, 2000
112000
Structure of narcissism in the Polish adaptatio n of the Narcissistic Personality Inventory
R Bazinska, K Drat-Ruszczak
Czasopismo Psychologiczne 6, 3-4, 2000
102000
Perspektywa sprawcza i wspólnotowa w wyjaśnianiu agresji osób narcystycznych–efekt „sukcesu jako wady”[Agentic and communal perspective in explaining aggresion of narcissistic …
K Drat-Ruszczak, R Bazińska
Motywacje umysłu, 183-202, 2010
72010
Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego
A Wołowska, A Bańka, R Bazińska
Czasopismo Psychologiczne, 16 2, 225-235, 2010
72010
Doświadczane emocje i ich regulacja jako wyznaczniki wypalenia zawodowego pracowników usług
R Bazińska, D Szczygieł
Czasopismo Psychologiczne 18 (1), 1-11, 2012
62012
Validation of the Polish version of the Collective Self-Esteem Scale
R Bazińska
Current Issues in Personality Psychology 3, 125-137, 2015
52015
Trudny klient jako źródło stresu w pracy usługowej. Skala Stresujących Zachowań Klienta
D Szczygieł, R Bazińska
Czasopismo Psychologiczne-Pychological Journal 19 (2), 2013
5*2013
The mystery of communion in narcissism: The success-as-a-flaw effect
K Drat-Ruszczak, R Bazińska, A Niemyjska
Polish Psychological Bulletin, 2014
42014
Preferowanie sprawności i ignorowanie moralności jako wyraz narcystycznej regulacji obrazu Ja
R Bazińska, K Drat-Ruszczak, M Pałucha
Czasopismo Psychologiczne 2, 2004
32004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20