Beata Stępień
Beata Stępień
Professor of International Business, Poznan University of Economics
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego
B Stępień, K Szarzec
Ekonomista, 13-35, 2007
392007
Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy
B Stępień
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 15, 2011
332011
Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych
B Stępień
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
312009
Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorców
H Mruk, B Stępień
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
252013
Cultural transformation at enterprise level: case study evidence from Poland
I Robinson, B Tomczak-Stepien
Journal for East European Management Studies, 130-151, 2000
182000
Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 44-72, 2004
172004
Handel zagraniczny
B Stępień
Poradnik dla praktyków, Polskie Wydawnictwo, 2007
132007
Comparing consumers’ value perception of luxury goods: Is national culture a sufficiently explanatory factor?
S Beata, PL Ana, S Lutfu, BH Michael
Economics and Business Review 2 (2), 2016
102016
Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych
B Stępień
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001
102001
Konkurencyjność przedsiębiorstwa-koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe. Seria 1/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 31-62, 2000
102000
Konkurencyjność przedsiębiorstwa-koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe. Seria 1/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 31-62, 2000
102000
Handel zagraniczny, Poradnik dla praktyków
B Stępień
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012
92012
Snobbish bandwagoners: Ambiguity of luxury goods’ perception
B Stępień
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 26 (1), 79-99, 2018
62018
In Search of Apprehending Customers’ Value Perception
B Stępień
International Journal of Management and Economics 53 (1), 99-117, 2017
62017
Tworzenie wartości dla klienta w przedsiębiorstwach międzynarodowych z perspektywy instytucjonalnej
H Mruk, B Stępień
Marketing i Rynek, 2-9, 2008
62008
Przedsiębiorstwa międzynarodowe–instytucjonalnie uwarunkowane systemy polityczne
B Stępień
Regionalizacja i globalizacja we współczesnym świecie. Wrocław: Wrocław …, 2007
62007
Transakcje handlu zagranicznego
B Stępień
PWE, Warszawa, 69, 2004
62004
Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie
B Stępień
Przegląd Organizacji, 15-19, 2004
62004
Prawo międzynarodowe publiczne a bezpieczeństwo żeglugi morskiej
B Stępień
JBS Janusz Stępień, 2016
52016
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych-między standaryzacją, adaptacją a izomorfizmem
B Stępień
Marketing i Rynek, 2-10, 2008
52008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20