Obserwuj
Beata Stępień
Beata Stępień
Professor of International Business, Poznan University of Economics
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego
B Stępień, K Szarzec
Ekonomista, 13-35, 2007
412007
Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy
B Stępień
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 15, 2011
372011
Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych
B Stępień
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009
372009
Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw
H Mruk, B Stępień
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
322013
Comparing consumers' value perception of luxury goods: Is national culture a sufficiently explanatory factor?
B Stępień, A Pinto Lima, L Sagbansua, MB Hinner
Economics and Business Review 2 (2), 2016
222016
Cultural transformation at enterprise level: Case study evidence from Poland
I Robinson, B Tomczak-Stepien
Journal for East European Management Studies, 130-151, 2000
222000
Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 44-72, 2004
192004
In search of apprehending customers’ value perception
B Stępień
International Journal of Management and Economics 53 (1), 99-117, 2017
152017
Handel zagraniczny
B Stępień
Poradnik dla praktyków, Polskie Wydawnictwo, 2007
142007
Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych
B Stępień
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001
132001
Hitting two birds with one stone: How Russian countersanctions intertwined political and economic goals
P Pospieszna, J Skrzypczyńska, B Stępień
PS: Political Science & Politics 53 (2), 243-247, 2020
112020
Are millennials a global cohort? Evidence from the luxury goods sector
B Stępień, AP Lima, M Hinner
Journal of Intercultural Management 10 (2), 139-158, 2018
112018
Snobbish bandwagoners: Ambiguity of luxury goods’ perception
B Stępień
Central European Management Journal 26 (1), 79-99, 2018
112018
Conform or challenge? Adjustment strategies of sanction‐torn companies
PM Weber, B Stępień
The World Economy 43 (11), 3006-3024, 2020
102020
Konkurencyjność przedsiębiorstwa-koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe. Seria 1/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 31-62, 2000
102000
Konkurencyjność przedsiębiorstwa-koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe. Seria 1/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 31-62, 2000
102000
Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków
B Stępień
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
82012
Transakcje handlu zagranicznego: praca zbiorowa
B Stępień
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004
82004
Passive, aggressive or creative? Adjustment strategies of companies affected by sanctions
B Stępień, P Weber
International Business in a VUCA World: The Changing Role of States and Firms, 2019
72019
Oblicza pluralizmu metodologicznego w naukach o zarządzaniu–z perspektywy instytucjonalnej
B Stępień
Studia Oeconomica Posnaniensia 4 (1), 48-62, 2016
72016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20