Obserwuj
Bartlomiej Knosala
Bartlomiej Knosala
dr n. humanistycznych, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Changes in perception and implementation of CSR in the Polish enterprises
A Kuzior, B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2015
172015
Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji
B Knosala
Univesitas, 2017
10*2017
O nowej relacji między sztuką, techniką i humanistyką w ujęciach teoretycznych i praktyce społecznej
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 113--126, 2015
32015
FabLaby jako realizacja humanizmu technologicznego
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2015
22015
Koncepcja mitu jako zapisu reakcji społecznej na zmianę techniczną u Giambattisty Vico i Marshalla McLuhana
B Knosala
Przegląd Filozoficzno-Literacki, 293-306, 2009
22009
Marshall McLuhan’s New Science as a case of reflection concerning common ground for art, science and technology
B Knosala, A Kuzior
Explorations in Media Ecology 17 (2), 159-171, 2018
12018
Media, mądrość i humanistyka w kryzysie
B Knosala
Ethos 31 (nr 3(123)), 177-189, 2018
12018
Integralna ekologia jako próba łączenia nauki i duchowości w perspektywie wyzwań wobec środowiska naturalnego
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
12018
Zarządzanie środowiskiem naturalnym przez sztuczną inteligencję. Ograniczenia i wyzwania narracji postnatury
B Knosala
Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL Lublin 144, 127-145, 2023
2023
Industry 4.0 and the Limitations of Rhetoric of Techno-optimism in Polish Popular Science Discourse
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 79-88, 2022
2022
Przebudzone olbrzymy
B Knosala
Dwutygodnik, 2022
2022
Resakralizacja Ziemi
B Knosala
Resakralizacja Ziemi, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta …, 2022
2022
Święta geometria - mandale - kopuły geodezyjne. Buckminster Fuller jako mistyk
B Knosala
Inside out, outside in. Budowanie mostów pomiędzy sztuką a humanistyką …, 2020
2020
Metafora Statku Kosmicznego Ziemia Buckminstera Fullera wobec antropocenu. Wezwanie do wszechstronności w kontekście pytań o nową narrację dla XXI wieku
B Knosala
Inside out, outside in. Budowanie mostów pomiędzy sztuką a humanistyką …, 2020
2020
A question about a new narrative in the context of the concept of axial periods. The thought of Raimon Panikkar in the interpretation of Evertt Cousins
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 175-183, 2019
2019
Buckminster Fuller dziś?
B Knosala
Instrukcja sterowania statkiem kosmicznym Ziemia, 116-122, 2019
2019
Myśl i działalność Buckminstera Fullera-od utopii technologicznej do świętej technologii
B Knosala
Er (r) go. Teoria-Literatura-Kultura, 167-176, 2018
2018
Media ecology in Gliwice. About two projects realized by Department of Applied Social Science (Silesian University of Technology) and Museum in Gliwice
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 91-100, 2017
2017
Poetic Wisdom, Mind and Senses, Media. How to Deal With Phenomenon of Crisis of Humanities?
B Knosala
Journal of Literature and Art Studies 7 (1), 77-82, 2017
2017
Philosophical Sources of Marshall McLuhan's Laws of Media; Trivium; Francis Bacon and Giambattista Vico
AK Bartłomiej Knosala
Transformacje 3, 104-116, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20