Obserwuj
Bartlomiej Knosala
Bartlomiej Knosala
dr n. humanistycznych, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Zweryfikowany adres z polsl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Changes in perception and implementation of CSR in the Polish enterprises
A Kuzior, B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2015
142015
Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji
B Knosala
Univesitas, 2017
7*2017
O nowej relacji między sztuką, techniką i humanistyką w ujęciach teoretycznych i praktyce społecznej
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 113--126, 2015
42015
Marshall McLuhan’s New Science as a case of reflection concerning common ground for art, science and technology
B Knosala, A Kuzior
Explorations in Media Ecology 17 (2), 159-171, 2018
12018
Media, mądrość i humanistyka w kryzysie
B Knosala
Ethos 31 (nr 3(123)), 177-189, 2018
12018
FabLaby jako realizacja humanizmu technologicznego
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2015
12015
Resakralizacja Ziemi
K Bartłomiej
Resakralizacja Ziemi, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta …, 2022
2022
Święta geometria - mandale - kopuły geodezyjne. Buckminster Fuller jako mistyk
B Knosala
Inside out, outside in. Budowanie mostów pomiędzy sztuką a humanistyką …, 2020
2020
Metafora Statku Kosmicznego Ziemia Buckminstera Fullera wobec antropocenu. Wezwanie do wszechstronności w kontekście pytań o nową narrację dla XXI wieku
K Bartłomiej
Inside out, outside in. Budowanie mostów pomiędzy sztuką a humanistyką …, 2020
2020
A question about a new narrative in the context of the concept of axial periods. The thought of Raimon Panikkar in the interpretation of Evertt Cousins
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2019
2019
Buckminster Fuller dziś?
B Knosala
Instrukcja sterowania statkiem kosmicznym Ziemia, 116-122, 2019
2019
Integralna ekologia jako próba łączenia nauki i duchowości w perspektywie wyzwań wobec środowiska naturalnego
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
2018
Myśl i działalność Buckminstera Fullera–od utopii technologicznej do świętej technologii
B Knosala
ER (R) GO: Teoria–Literatura–Kultura, 2018
2018
Media ecology in Gliwice. About two projects realized by Department of Applied Social Science (Silesian University of Technology) and Museum in Gliwice
B Knosala
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2017
2017
Poetic Wisdom, Mind and Senses, Media. How to Deal With Phenomenon of Crisis of Humanities?
B Knosala
Journal of Literature and Art Studies 7 (1), 77-82, 2017
2017
Philosophical Sources of Marshall McLuhan's Laws of Media; Trivium; Francis Bacon and Giambattista Vico
AK Bartłomiej Knosala
Transformacje 3, 104-116, 2016
2016
Logos i technologia. Buckminster Fuller wobec problemu dwóch kultur
B Knosala
Transformacje 1, 142-153, 2016
2016
Powrót jednoczesności słowa/obrazu/dźwięku a wykształcenie ogólne - perspektywa ontologii komunikacji
K Bartłomiej
Obrazy i poznanie, 325-339, 2015
2015
MIASTO JAKO DZIEŁO SZTUKI. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE ONTOLOGII KOMUNIKACJI.
B KNOSALA, G OSIKA, B ROŻAŁOWSKA
Transformacje, 2015
2015
Media a ponowne zaczarowanie świata
K Bartłomiej
My Book, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20