Obserwuj
Jakub Janus
Jakub Janus
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Zweryfikowany adres z imgpan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Measurement and Simulation of Flow in a Section of a Mine Gallery
J Janus, J Krawczyk
Energies 14 (16), 4894, 2021
212021
Underground mine tunnel modelling using laser scan data in relation to manual geometry measurements
J Janus, P Ostrogórski
Energies 15 (7), 2537, 2022
172022
The numerical simulation of a sudden inflow of methane into the end segment of a longwall with Y-type ventilation system
J Krawczyk, J Janus
Archives of Mining Sciences, 2014
112014
Porównanie symulacji numerycznych z wynikami pomiarów rozkładów pól prędkości w przekrojach chodników kopalnianych
J Janus, J Krawczyk, J Kruczkowski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 13 (1-4), 165-182, 2011
112011
Badania eksperymentalne rozszerzonego systemu wraz z weryfikacją metodami symulacji komputerowych, w tym z wykorzystaniem modeli 3D
W Dziurzyński, J Kruczkowski, J Krawczyk, P Skotniczny, J Janus, ...
Report from the stage 8, 2013
92013
Modeling of the propagation of methane from the longwall goaf, performed by means of a two-dimensional description
J Krawczyk, J Janus
Archives of Mining Sciences 59 (4), 851--868, 2014
62014
Air flow modelling on the geometry reflecting the actual shape of the longwall area and goafs
J Janus
Archives of Mining Sciences, 495-509-495-509, 2021
52021
Modelling of flow phenomena in mine drifts using the results of laser scanning
J Janus
Ph. D. Thesis, 2018
52018
The Application of laser scanning in the process of constructing a mine drift numerical model
J Janus
24th World Mining Congress PrOCEEDInGS–underground Mining, brazilian Mining …, 2016
52016
Badania modelowe i eksperymentalne zakresu zmian prędkości powietrza rejestrowanych przez czujnik w zależności od jego umieszczenia oraz profilu prędkości powietrza w przekroju …
J Krawczyk, P Skotniczny, J Janus
Raport z realizacji Etapu 1, 2015
52015
An Analysis of the Mixing of Air and Methane in the Stream Produced by the Mine Injector Station-Present Results of Measurements and Modeling
J Janus, J Krawczyk
The Australian Mine Ventilation Conference, 49-56, 2013
52013
Nowe rozwiązania urządzeń do pomiaru pól prędkości i rozkładów stężenia metanu oraz wyniki badań porównawczych
J Janus, J Krawczyk, J Kruczkowski, P Ostrogórski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2013
52013
Pomiary strumienia objętości przepływu w aspekcie dynamiki anemometrycznych czujników pomiarowych
J Janus, J Krawczyk, J Kruczkowski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 10, 2010
42010
Wasilewski St., 2014
W Dziurzyński, J Krawczyk, J Kruczkowski, A Krach, T Pałka, P Skotniczny, ...
Badania eksperymentalne rozszerzonego systemu wraz z weryfikacją metodami …, 0
4
Force exerted by Gas on Material ejected During Gas-geodynamic phenomena. analysis and Experimental verification of theory
K Kozieł, J Janus
Archives of Mining Sciences, 4901-508-4901-508, 2022
32022
Numerical modeling of flow phenomena in mine drift using laser scan results
J Janus, J Krzwczyk
Proceedings of the 11th International Mine Ventilation Congress, 876-887, 2019
32019
Wieloskalowe modelowanie przepływu w rejonie ściany-wybrane zagadnienia
J Krawczyk, J Janus, P Ostrogórski, T Pałka
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 16 (1-4), 2013
32013
Modeling of the impact of construction solutions on operating parameters of the internal heat exchanger with refrigerant R744
J Janus, PJ Skotniczy, M Richert
Archives of Thermodynamics 40 (1), 2019
22019
Numerical Investigation of Air Flow in Goaf While Mapping Its Flow Parameters
J Janus
Processes 11 (4), 987, 2023
12023
Measurement and Simulation of Flow in a Section of a Mine Gallery. Energies 2021, 14, 4894
J Janus, J Krawczyk
s Note: MDPI stays neu-tral with regard to jurisdictional claims in …, 2021
12021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20