Follow
Sebastian Dudziak
Sebastian Dudziak
Politechnika Koszalińska
Verified email at dudziak.me
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekonomia behawioralna–interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych
S Dudziak
Studia i Prace WNEIZ US, 23-36, 2013
172013
Analiza oferty specjalnych pakietów pobytowych i ich wykorzystania w obiekcie hotelarskim na przykładzie Royal Park Hotel & SPA w Mielnie
S Dudziak, J Borzyszkowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 194-204, 2012
52012
Specyfika zachowań młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych (na podstawie wyników badań własnych)
S Dudziak, U Koprowska
Handel Wewnętrzny, 47-58, 2015
32015
PROBLEM SEZONOWOŚCI POPYTU W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ W HOTELECH NADMORSKICH
S Dudziak, J Borzyszkowski
Studia i Prace WNEiZ US 43, 79-88, 2016
22016
Wykorzystanie mailingu w branży hotelarskiej na przykładzie hoteli nadmorskich w Polsce
S Dudziak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 160-170, 2017
12017
Zjawisko intersektorowości turystyki na przykładzie wzajemnych powiązań branży hotelarskiej z kulturą
S Dudziak
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (20), 39-54, 2016
12016
Marketing automation–nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw
S Dudziak
Handel Wewnętrzny 353 (6), 26-36, 2014
12014
Całoroczne pakiety pobytowe jako produkt hotelarski. Przegląd ofert polskich obiektów nadmorskich
S Dudziak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 49-58, 2018
2018
Facebook–innowacyjny sposób komunikacji na rynku turystycznym
S Dudziak
Marketing i Zarządzanie, 325-338, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9