Obserwuj
Marta Kawa
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym
M Kawa, W Kuźniar
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
162009
Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej
M Kawa, K Cyran
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 63-74, 2015
122015
Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych–od jednokierunkowego oddziaływania do interaktywnego dialogu
W Kuźniar, M Kawa
Handel Wewnętrzny, 49-59, 2018
112018
Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności
W Kuzniar, M Kawa, P Kuzniar
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2016
112016
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
M Kawa, W Kuźniar
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2015
92015
Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
M Kawa
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
82010
Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych
M Kawa, R Kata
Problemy Rolnictwa Światowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 15, 2006
82006
Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia
M Kawa, A Augustyńska-Prejsnar
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014
72014
Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko
M Grzybek, M Kawa
Journal of Agribusiness and Rural Development 26 (4), 2012
72012
Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej
M Kawa
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2004
72004
Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X
M Grzybek, M Kawa
Marketing i Zarządzanie 44, 407-416, 2016
62016
Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw rolnych
M Kawa, M Grzybek
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (5), 2009
52009
Miejsce spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, red
M Kawa, M Woźniak
A. Czudec, G. Ślusarz, Wyd. UR, Rzeszów, 2004
52004
Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności
W Kuźniar, M Kawa
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4), 304-312, 2018
42018
Kapitał ludzki w spółdzielczości
R Sabik, M Kawa
MITEL, 2005
42005
Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych
M Kawa, M Grzybek
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
32018
Skala zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym
M Kawa, W Kuźniar
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 51, 329-339, 2017
32017
Wybrane aspekty jakości życia mieszkańców Podkarpacia
M Kawa, M Kisiel, M Grzybek
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
32017
Rola promocji w kreowaniu popytu na produkty tradycyjne i regionalne
M Kawa
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 461-472, 2011
32011
Rola informacji w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów w agrobiznesie.[W:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu
M Kawa
S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk (red.). Wydawnictwo …, 2007
32007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20