Obserwuj
Halina Grzymała-Moszczyńska
Halina Grzymała-Moszczyńska
Profesor Psychologii Uniwersytet Jagielloński
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami
H Grzymała-Moszczyńska
Kraków: Nomos, 2000
532000
Goście i gospodarze: problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych
H Grzymała-Moszczyńska
Nomos Verlagsgesellschaft, 1998
501998
Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności
K Barzykowski, H Grzymała-Moszczyńska, D Dzida, ...
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
342013
Religia a kultura: wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii
H Grzymała-Moszczyńska
Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
312004
Pielęgniarstwo transkulturowe: podręcznik dla studiów medycznych
A Majda, J Zalewska-Puchała, B Ogórek-Tęcza, B Baran-Osak, ...
PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017
282017
(Nie) łatwe powroty do domu?: funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, ...
Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015
28*2015
Religia a kultura
H Grzymała-Moszczyńska
Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Wydawnictwo …, 2004
262004
łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, J Durlik, ...
Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015
252015
Uchodźcy
H Grzymała-Moszczyńska
Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków, 2000
252000
Psychologia religii: wybrane zagadnienia
H Grzymała-Moszczyńska
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 1991
231991
Psychologia religii
H Grzymała-Moszczyńska
Wybrane zagadnienia, 1991
211991
Uchodźcy w Polsce: Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje
A Górny, H Grzymała-Moszczyńska, W Klaus, S Łodziński
Kraków-Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2017
162017
Drogi i rozdroża: migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku: analiza psychologiczno-socjologiczna
H Grzymała-Moszczyńska, A Kwiatkowska, J Roszak
Zakład Wydawniczy Nomos, 2010
162010
The psychology of religion in Poland
H Grzymala-Moszcczynska
The International Journal for the Psychology of Religion 1 (4), 243-247, 1991
161991
The anguish of repatriation: Immigration to Poland and integration of Polish descendants from Kazakhstan
A Grzymała-Kazłowska, H Grzymała-Moszczyńska
East European Politics and Societies 28 (3), 593-613, 2014
152014
Religion, psychopathology and coping
H Grzymała-Moszczyńska, B Beit-Hallahmi
Rodopi, 1996
151996
Drogi i rozdroża
H Grzymała-Moszczyńska, A Kwiatkowska, J Roszak
Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1, 2010
142010
From children of migrants to migrant children. Introduction to the special issue
H Grzymała-Moszczyńska
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 40 (3 (153)), 5-16, 2014
132014
The replication crisis and qualitative research in the psychology of religion
A Anczyk, H Grzymała-Moszczyńska, A Krzysztof-Świderska, J Prusak
The International Journal for the Psychology of Religion 29 (4), 278-291, 2019
122019
Psychologia międzykulturowa
A Kwiatkowska, H Grzymała-Moszczyńska
W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia: podręcznik akademicki 2, 449-496, 2008
122008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20