Dr Mariusz Sagan
Dr Mariusz Sagan
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
TytułCytowane przezRok
A comparative analysis of the attitudes toward women managers in the US and Poland
J Tomkiewicz, R Frankel, T Adeyemi‐Bello, M Sagan
Cross Cultural Management: An International Journal, 2004
372004
Classroom encounters: Exploring the impact of cultural differences
S Swanson, R Frankel, M Sagan
Marketing Education Review 15 (3), 37-48, 2005
232005
Private and public voice: exploring cultural influence
SR Swanson, R Frankel, M Sagan, DL Johansen
Managing Service Quality: An International Journal, 2011
182011
The role of individualism/collectivism in critical classroom encounters: A four country study
R Frankel, SR Swanson, M Sagan
Journal of Teaching in International Business 17 (1-2), 33-59, 2006
152006
Nadzieja i przedsiębiorczość–psychologiczne aspekty zarządzania
R Porzak, M Sagan
Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 6 (1), 2013
132013
Model biznesu w epoce Network Economy
M Sagan
Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 289-309, 2013
102013
Rozwój Polski Wschodniej: ograniczenia i wyzwania
B Jóźwik, M Sagan
Difin, 2012
102012
Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego
M Sagan, P Zalewa, O Gorbaniuk, B Jóźwik
Gospodarka Narodowa 247 (4), 85-98, 2011
102011
Gender differences in job orientation: The case of Poland
R Frankel, J Tomkiewicz, T Adeyemi‐Bello, M Sagan
Cross Cultural Management: An International Journal, 2006
102006
Importance of job characteristics among future businesspersons: a comparative study of Russian and Polish students
M Sagan, J Tomkiewicz, T Adeyemi-Bello, R Frankel
International Journal of Management 25 (4), 641, 2008
82008
Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce
M Sagan
Difin, 2010
72010
Eastern Poland: Development Challenges
B Jóźwik, M Sagan
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2013
62013
Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014
T Żminda, J Bis, B Sobotka, M Sagan, M Cisło
Politechnika Lubelska, 2016
42016
Inter-firm cooperation and internationalization process: The example of Polish manufacturing companies
P Adamczyk, M Sagan
Eurasian Journal of Business and Management 3 (2), 38-53, 2015
42015
Comparing job expectations of Chinese male and female college students
J Tomkiewicz, R Frankel, M Sagan, C Wang
Chinese Management Studies, 2011
42011
Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych a trwała przewaga konkurencyjna Institutional
M Sagan
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 11, 27-34, 2016
32016
Przewagi konkurencyjne polskich uczelni wyższych na globalnym rynku edukacyjnym
M Sagan
Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 3 (1), 2011
32011
Zmiany w systemach dystrybucji w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2003
M Sagan, S Skrzypek-Ahmed, M Grabowiecki
Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 1 (1), 2009
32009
Praktyka internacjonalizacji ekosystemów biznesowych: przykład InSite Bavaria
M Sagan
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 86-93, 2017
22017
Service Switching, Word-of-Mouth, and New Provider Search: A Five Country Exploratory Study
R Frankel, SR Swanson, M Sagan
International Journal of Management and Marketing Research 6 (2), 11-20, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20