Follow
Dr Mariusz Sagan
Title
Cited by
Cited by
Year
A comparative analysis of the attitudes toward women managers in the US and Poland
J Tomkiewicz, R Frankel, T Adeyemi‐Bello, M Sagan
Cross Cultural Management: An International Journal, 2004
432004
Classroom encounters: Exploring the impact of cultural differences
S Swanson, R Frankel, M Sagan
Marketing Education Review 15 (3), 37-48, 2005
322005
Private and public voice: exploring cultural influence
SR Swanson, R Frankel, M Sagan, DL Johansen
Managing Service Quality: An International Journal, 2011
262011
Nadzieja i przedsiębiorczość–psychologiczne aspekty zarządzania
R Porzak, M Sagan
Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia 6 (1), 2013
172013
The role of individualism/collectivism in critical classroom encounters: A four country study
R Frankel, SR Swanson, M Sagan
Journal of Teaching in International Business 17 (1-2), 33-59, 2006
172006
Gender differences in job orientation: The case of Poland
R Frankel, J Tomkiewicz, T Adeyemi‐Bello, M Sagan
Cross Cultural Management: An International Journal, 2006
152006
Importance of job characteristics among future businesspersons: a comparative study of Russian and Polish students
M Sagan, J Tomkiewicz, T Adeyemi-Bello, R Frankel
International Journal of Management 25 (4), 641, 2008
132008
Rozwój Polski Wschodniej: ograniczenia i wyzwania
B Jóźwik, M Sagan
Difin, 2012
122012
Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego
M Sagan, P Zalewa, O Gorbaniuk, B Jóźwik
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 247 (4), 85-98, 2011
112011
Model biznesu w epoce Network Economy
M Sagan
Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 289-309, 2013
82013
Eastern Poland: Development Challenges
B Jóźwik, M Sagan
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2013
72013
Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014
T Żminda, J Bis, B Sobotka, M Sagan, M Cisło
Politechnika Lubelska, 2016
62016
Polityka spójności Unii Europejskiej
B Jóźwik, M Sagan, T Stępniewski
Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2020, 2014-2020, 2014
62014
Comparing job expectations of Chinese male and female college students
J Tomkiewicz, R Frankel, M Sagan, C Wang
Chinese Management Studies, 2011
62011
Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce
M Sagan
Difin, 2010
62010
Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych a trwała przewaga konkurencyjna Institutional
M Sagan
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 11, 27-34, 2016
52016
Strategia rozwoju Lublina na lata 2013-2020
M Sagan, J Warda, M Skrzypek, E Kipta, S Szajc, R Żyśko
Urząd Miasta Lublin. Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, 2015
52015
Inter-firm cooperation and internationalization process: The example of Polish manufacturing companies
P Adamczyk, M Sagan
Eurasian Journal of Business and Management 3 (2), 38-53, 2015
52015
Business models portfolios in international markets: management, network influence and relationship potential effect
M Sagan
Journal of Business and Economics 6 (2), 249-258, 2015
32015
Service switching, word-of-Mouth, and new provider search: a five country exploratory study
R Frankel, SR Swanson, M Sagan
International Journal of Management and Marketing Research 6 (2), 11-20, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20