Ali GÖRENER
TitleCited byYear
Application of combined SWOT and AHP: a case study for a manufacturing firm
A Görener, K Toker, K Ulucay
Procedia-social and behavioral sciences 58, 1525-1534, 2012
1592012
Comparing AHP and ANP: an application of strategic decisions making in a manufacturing company
A Görener
International Journal of Business and Social Science 3 (11), 2012
1262012
Kesici takım tedarikçisi seçiminde analitik ağ sürecinin kullanımı
A Görener
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 4 (1), 99-110, 2009
532009
Application of multi-objective optimization on the basis of ratio analysis (MOORA) method for bank branch location selection
A Gorener, H Dinçer, U Hacioglu
International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) 2 (2), 41-52, 2013
472013
Evaluation of product development partners using an integrated AHP-VIKOR model
G Büyüközkan, A Görener
Kybernetes, 2015
462015
Analitik hiyerarşi süreci ve VIKOR tekniği ile dinamik performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
H Dinçer, A Görener
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2011
432011
Türk otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkilari ve geleceğe yönelik sektörel beklentiler
AGÖ GÖRENER
Journal of Yaşar University 3 (10), 1213-1232, 2008
412008
Performans değerlendirmesinde AHP-VIKOR ve AHP-TOPSIS yaklaşımları: Hizmet sektöründe bir uygulama
H Dinçer, A Görener
Sigma: Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 29, 244-260, 2011
372011
Bütünleşik ANP-VIKOR yaklaşımı ile ERP yazılımı seçimi
A Görener
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 5 (1), 97-110, 2011
372011
Analitik hiyerarşi süreci ve moora yöntemlerinin personel seçiminde uygulanması
S Tepe, A Görener
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 (25), 1-14, 2014
252014
A hybrid type-2 fuzzy based supplier performance evaluation methodology: The Turkish Airlines technic case
A Görener, B Ayvaz, AO Kuşakcı, E Altınok
Applied Soft Computing 56, 436-445, 2017
222017
Performance evaluation using AHP-VIKOR and AHPTOPSIS approaches: The case of service sector
H Dinçer, A Gorener
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 29 (3), 244-260, 2011
182011
İşletmelerde toplam verimli bakım çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetler ve verimliliğe katkıları
A Görener, VZ Yenen
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (11), 47-63, 2007
182007
Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama.
A GÖRENER
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 5 (3), 2013
132013
Decision making for company acquisition by ELECTRE method
MG Yücel, A Görener
International Journal of Supply Chain Management 5 (1), 75-83, 2016
122016
Sağlık sektöründe talep tahmini üzerine bir uygulama
AG Özüdoğru, A Görener
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2015
102015
Depo operatörü lojistik firmasinin seçimi için bulanik VIKOR ve bulanik TOPSIS yöntemlerinin uygulanmasi/Application of fuzzy VIKOR and fuzzy TOPSIS methods for warehouse …
A Görener
Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Dergisi 42 (2), 198, 2013
102013
Value stream mapping: case study in a water heater manufacturer
A Turkyilmaz, A Gorener, H Baser
International Journal of Supply Chain Management 2 (2), 32-39, 2013
102013
How industry 4.0 changes business: A commercial perspective
AG Özüdoğru, E Ergün, D Ammari, A Görener
International Journal of Commerce and Finance 4 (1), 84-95, 2018
82018
Türkiye'de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT-AHS Yaklaşımı
A Görener
Alphanumeric Journal 4 (2), 159-170, 2016
8*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20