Follow
Iryna Kononenkо, Ірина Кононенко, Ирина Кононенко
Iryna Kononenkо, Ірина Кононенко, Ирина Кононенко
Faculty of Applied Linguistics, University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов)
ІВ Кононенко
Мовознавство.–1996.–ғ6, 39-45, 1996
621996
Духовні цінності українського народу
СМ Возняк
Київ-Івано-Франківськ: Плай, 1999
441999
Українська та польська мови: контрастивне дослідження
І Кононенко
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
222012
Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів
І Кононенко, О Співак
Київ: Вища школа 342 (1), 2008
202008
Słownik tematyczny polsko-ukraiński
V Kononenko, I Mytnik, E Wasiak
Studia Ucrainica Varsoviensia 1, 2013
142013
Кононенко ІВ Прикметник у слов’янських мовах
Н Іваницька
Мовознавство, 2009
132009
Лексико-синтаксичний потенціал прикметника у слов’янських мовах
ІВ Кононенко
ступеня докт. філолог. наук: спец. 10.02. 03.Слов’янські мови/ІВ Кононенко, 2009
112009
Компоненти оцінної структури прикметників
ІВ Кононенко
Мовознавство, 1980
101980
Прикметник у слов’янських мовах: монографія
ІВ Кононенко
К.: Видав.-полігр. центр Київ. ун 2009, 495, 2009
72009
Семантико-синтаксичний потенціал препозитивних та постпозитивних атрибутів
ІВ Кононенко
Мовознавство, 2007
62007
Słownik tematyczny polsko-rosyjski
A Antoniuk, I Kononenko, W Mela-Cullen, I Mytnik, J Roguska, ...
Katedra Ukrainistyki UW, 2019
52019
Система семейных ценностей в языковой картине мира славян
И Кононенко
Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wartości w świecie słowiańskim 4, 429-442, 2015
52015
Z ukraińskim na ty, cz. 1
S Delura, M Jeż, I Kononenko, I Mytnik, S Romaniuk, A Samadowa, ...
Warszawa, 2013
52013
Українська та польська мови: контрастивне дослідження
I Kononenko
52012
Взаємовпливи в мовних картинах світу українців і поляків
І Кононенко
Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 21, 22, 2006
52006
Obraz świata w polskiej i ukraińskiej frazeologii
I Kononenko
Przegląd Środkowo-Wschodni 2 (2), 119-134, 2017
42017
Ukrans' ka ta pol's' ka movi: kontrastivne dosldženn
V Kononenko
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
42012
Предикат у структурі речення
ВІ Кононенко, ОД Воробець, НМ Магас, ІВ Кононенко, МІ Ковбанюк
Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010
42010
Контрастивна граматика української та польської мов: Навч. посіб
ВІ Кононенко, ІВ Кононенко
К.: Вища шк, 2006
42006
Атрибуты-прилагательные вторичной номинации в семантической структуре предложения
ІВ Кононенко
Дис.… к. филол. н, 1986
41986
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20