Obserwuj
Alicja Grochowska
Alicja Grochowska
Profesor nadzwyczajny, psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wybrane metody badania osobowości/[1]
S Siek, A Grochowska
Wybrane metody badania osobowości, 1983
2161983
Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe w reklamie
A Grochowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
112009
Emotional network in control of cognitive processes in advertisement
A Falkowski, A Grochowska
ACR North American Advances, 2009
102009
Construction of print advertisement in the context of conceptual coherence and memory distortion
A Grochowska, A Falkowski
ACR North American Advances, 2011
52011
Sieciowa struktura emocji: Podstawy teoretyczne i konstrukcja skali do badania reakcji emocjonalnych na reklamę
A Grochowska, A Falkowski
Studia Psychologiczne 47 (1), 45-60, 2009
52009
Poziom rozwoju poznawczego dzieci a odbiór reklam telewizyjnych
A Grochowska, M Bilewicz
Czasopismo Psychologiczne 1 (11), 49-62, 2005
52005
Poziom ekstrawersji a percepcja reklamy kontrowersyjnej
A Grochowska
Przegląd Psychologiczny 46 (2), 145-160, 2003
52003
Emocjonalno-poznawcze wyznaczniki skuteczności reklamy kontrowersyjnej
A Grochowska, A Wiechecka
Marketing i Rynek, 33-40, 2010
42010
Elementy prania mózgu w procesie zagłady Żydów
A Grochowska
Adam Publishing Company, 1996
41996
Wpływ emocji na ocenę i pamięć reklamy: badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci
A Falkowski, A Grochowska
Annals of Psychology 11 (2), 107-136, 2008
32008
Wina i Wstyd w Sferze Seksualności-pierwszy etap konstrukcji narzędzia
PO Żylicz, A Grochowska
Seksuologia Polska 3 (1), 1-7, 2005
32005
Myślenie twórcze a percepcja reklamy kontrowersyjnej.
A Grochowska, A Harasimowicz
Studia Psychologiczne, 2004
32004
Conceptual coherence of print advertisements: effects of brand knowledge, cognitive resources and emotion
M Gasiorowska, A Grochowska
ACR Asia-Pacific Advances, 2012
22012
Conceptual Structure of Advertisement: Methodological Analysis According to Ad Hoc and Common Categories
A Grochowska, A Falkowski
Ergonomia-An International Journal of Ergonomics and Human Factors 32 (1), 13-36, 2010
22010
Reklama i promocja w zniekształcaniu wizerunku i pamięci marki
A Falkowski, A Grochowska
Marketing i Rynek, 34-40, 2010
22010
Reklama i promocja w zniekształcaniu wizerunku i pamięci marki
A Falkowski, A Grochowska
Marketing i Rynek, 34-40, 2010
22010
Pojęciowa struktura reklamy. Analiza metodologiczna według kategorii ad hoc i kategorii naturalnych
A Grochowska, A Falkowski
Czasopismo Psychologiczne 12, 219-230, 2006
22006
Studia z psychologii
S Siek, A Strzałecki, J Terelak
Tom VII. Wyd. ATK, Warszawa, 303-316, 1996
21996
Wybrane metody badania poczucia winy, poczucia winy, poczucia kontroli, poczucia sensu ycia, sympatii, empatii
A Grochowska
W: Siek S., Wybrane metody badania osobowości. Wydawnictwo ATK, Warszawa …, 1993
21993
Message framing in the ads for health-related products: Verbal and visual information for prevention versus promotion products
A Grochowska, A Falkowski
American Academy of Advertising. Conference. Proceedings (Online), 70, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20