Stanisław Czachorowski
Stanisław Czachorowski
profesor biologii (dr hab. prof. UWM), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii
Verified email at uwm.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
The importance of aquatic insects for landscape integration in the catchment area of the River Gizela(Masurian Lake District, northeastern Poland)
S Czachorowski, K Lewandowski, A Wasilewska
Acta Hydrobiologica(Cracow) 35 (1), 49-64, 1993
481993
Chruściki (Trichoptera) jezior Polski: charakterystyka rozmieszczenia larw
S Czachorowski
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
401998
Caddisflies (Trichoptera) of the Janowskie Forests Landscape Park
S Czachorowski, P Buczynski, R Stryjecki
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 65-84, 2000
36*2000
XXIII, Suplement 2
O POLSKIETOWARZYSTWOENT
332004
Odonata, Trichoptera, Coleoptera, and Hydrachnidia of Springs in Kazimierski Landscape Park (Eastern Poland) and factors affecting the characters of these ecosystems
P Buczyński, S Czachorowski, M Moroz, R Stryjecki
Acta Hydrobiologica Supplement 5, 13-29, 2003
322003
Caddisflies (Trichoptera) of the springs of the Kraków-Częstochowa and the Miechów Uplands (Poland)
S Czachorowski
Acta Hydrobiologica 32 (3-4), 1990
281990
Caddis flies (Trichoptera) of the River Pasleka (Northern Poland)
S Czachorowski
Acta hydrobiol 30 (3/4), 393-409, 1988
281988
Chrusciki [Trichoptera] Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie
S Czachorowski, P Buczyñski, R Stryjecki
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19 (3), 65-84, 2000
262000
Chruściki (Trichoptera) źródeł Polski–stan poznania
S Czachorowski
E. Biesiadka, 1999
251999
The macroinvertebrate fauna of some Byelorussian, Karelian, and Altaian springs and its relation with certain factors
N Khmeleva, A Nesterovich, S Czachorowski
Acta Hydrobiologica(Cracow) 36 (1), 75-90, 1994
231994
Zagrozenia i ochrona owadow wodnych w Polsce
S Czachorowski, P Buczyñski
Wiadomości Entomologiczne. Suplement 18 (2), 95-120, 1999
221999
Wskaznik naturalnosci biocenoz-potencjalne narzįdzie w monitorowaniu stanu ekologicznego torfowisk Polski, na przykladzie Odonata i Trichoptera
S Czachorowski, P Buczynski
Radwan, R. Kornijów (red.) Probiemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i …, 1999
211999
Differentiation of the habitats of Hydropsychidae larvae(Insecta: Trichoptera) in the Pasleka River as a result of avoidance of trophic competition.
S Czachorowski
Polskie Archiwum Hydrobiologii/Polish Archives of Hydrobiology 36 (1), 123-132, 1989
211989
Niektore grupy owadow wodnych [Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera] projektowanego rezerwatu" Torfowiska wiszace nad jeziorem Jaczno" i okolic: wyniki wstepnych badan
P Buczynski, S Czachorowski, L Lechowski
Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra 5, 27-42, 2001
202001
SMALL ASTATIC POOLS IN THE VICINITY OF MIKOLAJKI AND THEIR CADDIS FLY (TRICHOPTERA) FAUNA
S Czachorowski, W Szczepañska
Pol. Arch. Hydrobiol 38 (1), 85-104, 1991
191991
Klucz do oznaczania rodzin chruścików (Trichoptera) występujących w Polsce: larwy
S Czachorowski, L Pietrzak
Mantis, 2003
152003
Chruściki (Trichoptera) Bagien Biebrzańskich-wyniki wstępnych badań
S Czachorowski
Fragmenta Faunistica 19 (37), 427-438, 1995
151995
Analysis of the distribution of caddis larvae (Trichoptera) in the elodeid zone of two lakes of East Poland, based on the concept of habitatual islands
S Czachorowski, R Kornijow
Polskie Archiwum Hydrobiologii 40, 165-165, 1993
151993
Materiały do znajomości owadów i pajęczaków rezerwatu „Las Warmiński”(Pojezierze Olsztyńskie)
S CZACHOROWSKI, P BUCZYŃSKI, O ALEXANDROVITCH, ...
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17 (2), 75-86, 1998
141998
The distribution and ecology of Hydropsyche bulgaromanorum and Hydropsyche contubernalis (Trichoptera: Hydropsychidae) in Poland and Belarus
S Czachorowski, E Serafin
Lauterbornia 50, 85-98, 2004
132004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20