Andrzej Niemiec
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansowe wskaźniki sektorowe–pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności
T Dudycz, M Hamrol, W Skoczylas, A Niemiec
Rachunkowość 3, 1-47, 2005
482005
Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu
W Skoczylas, A Niemiec
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 386-398, 2005
212005
System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach
A Niemiec
CeDeWu, 2016
132016
Leksykon mierników dokonań
W Skoczylas, A Niemiec
CeDeWu, 2016
122016
Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs)
A Niemiec
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 873, 563-572, 2015
122015
Nowe mierniki w ocenie bieżącej rentowności przedsiębiorstw,[w]: Zarządzanie finansami
W Skoczylas, A Niemiec
Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw 1, 2003
72003
Zintegrowane raportowanie
A Niemiec
Rachunkowość 9, 3-14, 2017
62017
Wartość poznawcza deterministycznego modelu wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa uwzględniajacego przepływy pieniężne
W Skoczylas, A Niemiec
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2004
62004
System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach
W Skoczylas, A Niemiec
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 80, 149-162, 2016
52016
Sprawozdania finansowe i ich analiza
W Gos, M Janowicz, P Mućko, A Niemiec, W Skoczylas, P Waśniewski
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji …, 2015
52015
Problemy pomiaru i analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa
W Skoczylas, A Niemiec, P Waśniewski
Rachunkowość, 2-9, 2011
52011
Mierniki pomiaru dokonań,[w:] Niemiec A.(red.)
A Niemiec
System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, 77-102, 2016
42016
Strategic Map for hospital management: perspectives and priorities
A Niemiec
Economics and Sociology 9 (3), 63-75, 2016
42016
Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej
A Niemiec
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 57-69, 2014
42014
Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPIs) w zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem,[w:] E
A Niemiec
Urbańczyk (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studia i Prace Wydziału …, 2008
42008
Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej
A Niemiec
CeDeWu, 2019
32019
Zastosowanie metod klasyfikacyjnych w identyfikacji kluczowych indykatorów osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw
A Niemiec, W Skoczylas, P Waśniewski, J Batóg, B Batóg
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20-27, 2015
32015
Relacja zysk-ryzyko w polskich przedsiębiorstwach
A Niemiec
Studia i Prace WNEIZ US, 193-203, 2014
32014
Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
A Niemiec
Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, nr 543. Studia i Prace Wydziału …, 2009
32009
Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
A Niemiec
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 249-259, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20