Waldemar Rogowski
Waldemar Rogowski
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy
S Kasiewicz, W Rogowski, M Kicińska
Oficyna Ekonomiczna, 2006
3622006
Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy
S Kasiewicz, W Rogowski, M Kicińska
Oficyna Ekonomiczna, 2006
3622006
Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
W Rogowski
Wolters Kluwer Polska-Oficyna Ekonomiczna, 2006
2252006
Rachunek efektywności inwestycji
W Rogowski
Wolters Kluwer Polska, 2008
1762008
Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych: ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej
W Rogowski, A Michalczewski
Oficyna Ekonomiczna, 2005
962005
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
A Karmańska, K Bareja, M Giedroyć, S Gregorczyk, M Paszula, ...
Difin, 2009
912009
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa
WK Rogowski
Bank i kredyt, 56-72, 1999
861999
Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego
S Kasiewicz, J Ormińska, W Rogowski, W Urban
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009
532009
Zarządzanie ryzykiem bankowym
M Iwanicz-Drozdowska
Wydawnictwo Poltext, 2017
362017
Rachunek efektywnoĹ› ci inwestycji: wyzwania teorii i potrzeby praktyki
W Rogowski
Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018
342018
Inwestycje hybrydowe: nowe ujęcie oceny efektywności
S Kasiewicz, W Rogowski
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2009
322009
Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych
W Rogowski
Szkoła Główna Handlowa, 2008
242008
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI)–próba charakterystyki. Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych
W Rogowski, A Ulianiuk
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 114, 64-81, 2012
232012
Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa
S Kasiewicz, W Rogowski
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 34-41, 2006
182006
Ryzyko kredytowe-pojęcie oraz klasyfikacja
W Rogowski, J Grzywacz
Bank i kredyt, 18-24, 1999
171999
Zastosowanie metody wzorca do tworzenia klas ryzyka kredytowego
W Rogowski, M Krysiak
Bank i Kredyt, 94, 1997
141997
Ocena opłacalności inwestycji społecznych (SPI)
S Kasiewicz, W Rogowski
Bank i kredyt, 3-18, 2006
132006
Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności,[w:] Kasiewicz S
W Rogowski
Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy …, 2006
122006
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI)-próba charakterystyki. Część 1, Czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) 1
W Rogowski, A Ulianiuk
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 99-115, 2011
92011
The attractiveness of passive forms of investment in Poland
A Fraś, W Rogowski
Journal of Management and Financial Sciences 25 (3), 43-60, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20