Łukasz Różycki
Title
Cited by
Cited by
Year
Wojny Rzymu z Gotami: od III wieku do Alaryka
M Kulikowski, Ł Różycki
Napoleon V, 2015
42015
The role and place of speeches in the work of Theophylact Simocatta
A Kotłowska, Ł Różycki
Vox Patrum 66, 353-382, 2016
32016
Historia powszechna, trans
T Simokatta
A. Kotłowska, Ł. Różycki, Poznań, 2016
32016
Fear–elements of Slavic „Psychological Warfare”
Ł Różycki
JOURNAL OF ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY 2 (1), 2015
32015
Praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne
Ł Różycki, M Strategicon
Poznań, 2015
32015
Armia rzymska na wojnie, tłum. i red
AK Goldsworthy
Ł. Różycki, Oświęcim, 2013
32013
Video games in the process of historical education at the academic level
L Rozycki
32012
Próby reformy finansów armii rzymskiej w czasach Maurycjusza (582-602)
Ł Różycki
Ekonomia a wojna studia i szkice, 2011
32011
Early Byzantine Arms and Weapons from the Episcopal Complex in Novae
AB Biernacki, Ł Różycki
Bulletin of the National archaeological institute/Известия на Националния …, 2018
22018
Nie taki barbarzyńca straszny–obraz Słowian w De Bellis autorstwa Prokopiusza
Ł Różycki
Gemma gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, 379-96, 2017
22017
Sztuka wojenna Słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty.
Ł Różycki
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim 57, 2016
22016
Fear–an aspect of Byzantine psychological warfare
Ł Różycki
Vox Patrum 63, 459-473, 2015
22015
Description de l’Ukraine in light of De Administrando Imperio: Two Accounts of a Journey along the Dnieper
Ł Różycki
Byzantinoslavica-Revue internationale des Etudes Byzantines 72 (1-2), 122-135, 2014
22014
The image of Slavs in the work of Theophylact Simocatta
A Kotłowska, Ł Różycki
SloVanI, naša dedIščIna, 16, 0
2
THE ROLE AND PLACE OF SPEECHES IN THE WORK OF THEOPHYLACT SIMOCATTA
A KOTŁOWSKA, Ł RÓŻYCKI
1
1 Between the old and the new, Byzantine battle tactics in the times of the Battle of Manzikert
Ł Różycki
War in Eleventh-Century Byzantium, 9-36, 2020
2020
The campaign of 586 and the relief of Adrianople in the context of roman military craft
Ł Różycki
ZESZYTY HISTORYCZNE tom XVIII, 9, 2019
2019
De Historiarum indice Theophylacto Simocattae falso attributo observationes selectae
A Kotłowska, Ł Różycki, A Gkoutzioukostas
Res Gestae 5, 95-110, 2018
2018
The besieged: Role and place of civilian population during a siege as presented in military treatises of Late Antiquity
Ł Różycki
Prace Historyczne 145 (4), 705-719, 2018
2018
How to choose the best field of battle–according to the authors of Roman military treatises
Ł Różycki
Wydawnictwo Episteme & Autorzy, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20