Łukasz Różycki
Title
Cited by
Cited by
Year
The role and place of speeches in the work of Theophylact Simocatta
A Kotłowska, Ł Różycki
Vox Patrum 66, 353-382, 2016
42016
Fear–elements of Slavic „Psychological Warfare”
Ł Różycki
JOURNAL OF ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY 2 (1), 2015
42015
Praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne
Ł Różycki, M Strategicon
Instytut Historii UAM, Poznań, 2015
42015
Wojny Rzymu z Gotami: od III wieku do Alaryka
M Kulikowski, Ł Różycki
Napoleon V, 2015
42015
Early Byzantine Arms and Weapons from the Episcopal Complex in Novae
AB Biernacki, Ł Różycki
Bulletin of the National archaeological institute/Известия на Националния …, 2018
32018
Historia powszechna, trans
T Simokatta
A. Kotłowska, Ł. Różycki, Poznań, 2016
32016
Description de l’Ukraine in light of De Administrando Imperio: Two Accounts of a Journey along the Dnieper
Ł Różycki
Byzantinoslavica-Revue internationale des Etudes Byzantines 72 (1-2), 122-135, 2014
32014
Armia rzymska na wojnie. 100 pne–200 ne, tłum
AK Goldsworthy
Ł. Różycki, Oświęcim, 2013
32013
Video games in the process of historical education at the academic level
L Rozycki
32012
The image of the Slavs in the work of Theophylact Simocatta
A Kotłowska, Ł Różycki
Slovani, naša dediščina, 16-27, 2018
22018
Sztuka wojenna Słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty
Ł Różycki
Instytut Archeologii UAM, 2016
22016
The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta
A Kotlowska, Ł Rozycki
Vox Patrum 36, 353-82, 2016
22016
Fear–an aspect of Byzantine psychological warfare
Ł Różycki
Vox Patrum 63, 459-473, 2015
22015
Próby reformy finansów armii rzymskiej w czasach Maurycjusza (582-602)
Ł Różycki
Ekonomia a wojna studia i szkice, 2011
22011
The Strategikon as a source—Slavs and Avars in the eyes of Pseudo-Maurice, current state of research and future research perspectives
Ł Różycki
Acta Archaeologica Carpathica, 109-131, 2017
12017
Byzantine asymmetric warfare in light of “De velitatione bellica”
Ł Różycki
Prace Historyczne 143 (4), 645-662, 2016
12016
Battlefield Emotions in Late Antiquity: A Study of Fear and Motivation in Roman Military Treatises
Ł Różycki
Battlefield Emotions in Late Antiquity: A Study of Fear and Motivation in …, 2021
2021
1 Between the old and the new, Byzantine battle tactics in the times of the Battle of Manzikert
Ł Różycki
War in Eleventh-Century Byzantium, 9, 2020
2020
Georgios Theotokis, Byzantine Military Tactics in Syria and Mesopotamia in the Tenth Century. A Comparative Study, Edinburgh University Press, Edinburgh 2018, pp. 348.
Ł Różycki
Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the …, 2020
2020
The campaign of 586 and the relief of Adrianople in the context of roman military craft
Ł Różycki
ZESZYTY HISTORYCZNE tom XVIII, 9, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20