Obserwuj
Szymon Wójcik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Internet Addictive Behavior in Adolescence: A Cross-Sectional Study in Seven European Countries
A Tsitsika, M Janikian, TM Schoenmakers, EC Tzavela, K Ólafsson, ...
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2014
3162014
Cyberbullying victimization prevalence and associations with internalizing and externalizing problems among adolescents in six European countries
A Tsitsika, M Janikian, S Wójcik, K Makaruk, E Tzavela, C Tzavara, ...
Computers in Human Behavior 51, 1-7, 2015
1672015
Processes discriminating adaptive and maladaptive Internet use among European adolescents highly engaged online
EC Tzavela, C Karakitsou, M Dreier, F Mavromati, K Wölfling, E Halapi, ...
Journal of Adolescence 40, 34-47, 2015
572015
Internet use and internet addictive behaviour among European adolescents: A cross-sectional study.
A Tsitsika, M Janikian, EC Tzavela, TM Schoenmakers, K Ólafsson, ...
www. eunetadb. eu, 2013
362013
The development of adaptive and maladaptive patterns of Internet use among European adolescents at risk for internet addictive behaviours: A grounded theory inquiry
M Dreier, E Tzavela, K Wölfling, F Mavromati, E Duven, C Karakitsou, ...
EU NET ADB. National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece, 2013
32*2013
Nadużywanie internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB
K Makaruk, S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (1), 35-48, 2013
212013
Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci
S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (3: Ogólnopolska diagnoza …, 2013
162013
Przemoc fizyczna wobec dzieci
S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2 (39), 2012, 2012
142012
Zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie
S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 16 (1), 270-287, 2017
132017
Korzystanie z internetu przez polską młodzież–studium metodą teorii ugruntowanej. Wyniki badania EU NET ADB
S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (1), 2013
122013
Gry online–korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży. Wyniki badania EU NET ADB
S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (1), 81-98, 2013
112013
Analiza dyskursu polityki wokół obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na wybranych przykładach debat parlamentarnych
S Wójcik
Polityka i Społeczeństwo, 5-22, 2015
72015
Metodologia badania EU NET ADB
K Makaruk, J Włodarczyk, S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (1), 2013
72013
Internet use and internet addictive behaviour among European adolescents: A cross-sectional study. National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Athens: EU NET ADB
A Tsitsika, M Janikian, E Tzavela, TM Schoenmakers, K Ólafsson, ...
52013
Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy
K Makaruk, J Włodarczyk, S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (3: Ogólnopolska diagnoza …, 2013
52013
Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki międzynarodowego badania „The Problem of Child Abuse”
S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (4: Wybrane aspekty …, 2013
42013
Ubóstwo dzieci
S Wójcik
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 16 (1), 10-31, 2017
32017
Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce
J Włodarczyk, S Wójcik
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 13 (2), 159-195, 2014
32014
Skala i uwarunkowania przemocy rówieśniczej. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy krzywdzenia dzieci w Polsce
J Włodarczyk, S Wójcik
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 18 (3), 9-35, 2019
22019
Inicjatywy ustawodawcze obywateli. Analiza socjologiczna
S Wójcik
22018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20