Piotr Kittel
Title
Cited by
Cited by
Year
Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian
DA Dzieduszyńska, P Kittel, J Petera-Zganiacz, SJ Brooks, K Korzeń, ...
Quaternary International 324, 99-114, 2014
712014
Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland
M Lamentowicz, Z Balwierz, J Forysiak, M Płóciennik, P Kittel, M Kloss, ...
Palaeolimnological Proxies as Tools of Environmental Reconstruction in Fresh …, 2009
622009
Slope deposits as an indicator of anthropopressure in the light of research in Central Poland
P Kittel
Quaternary International 324, 34-55, 2014
362014
Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland)
J Petera-Zganiacz, DA Dzieduszyńska, J Twardy, D Pawłowski, ...
Quaternary International 386, 55-69, 2015
352015
Drought as a stress driver of ecological changes in peatland-A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland
M Słowiński, K Marcisz, M Płóciennik, M Obremska, D Pawłowski, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 461, 272-291, 2016
332016
Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland
D Pawłowski, K Milecka, P Kittel, M Woszczyk, W Spychalski
Quaternary International 370, 12-28, 2015
332015
Late Vistulian and Holocene changes in the Ner river valley in light of geological and palaeoecological data from the Ner-Zawada peatland
J Forysiak, M Obremska, D Pawłowski, P Kittel
Geologija 52 (1-4), 25-33, 2010
252010
Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim iw północnej części Borów Tucholskich
P Kittel
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2005
222005
Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej
J Twardy, J Forysiak, P Kittel
Acta Geographica Lodziensia 88, 85-117, 2004
212004
Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland)
P Kittel, M Płóciennik, RK Borόwka, D Okupny, D Pawłowski, O Peyron, ...
Quaternary Research 85 (2), 187-203, 2016
192016
A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk–Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing
P Kittel, B Muzolf, M Płóciennik, S Elias, SJ Brooks, M Lutyńska, ...
Journal of Archaeological Science 50, 318-337, 2014
192014
Always on the tipping point–A search for signals of past societies and related peatland ecosystem critical transitions during the last 6500 years in N Poland
M Lamentowicz, P Kołaczek, D Mauquoy, P Kittel, E Łokas, M Słowiński, ...
Quaternary Science Reviews 225, 105954, 2019
182019
Fen ecosystem responses to water‐level fluctuations during the early and middle Holocene in central Europe: a case study from Wilczków, Poland
M Płóciennik, A Kruk, J Forysiak, D Pawłowski, K Mianowicz, S Elias, ...
Boreas 44 (4), 721-740, 2015
182015
Budowa i ewolucja doliny Neru w rejonie stanowiska Lutomiersk-Koziówki w świetle badań geoarcheologicznych
P Kittel
Acta Geographica Lodziensia, 113-133, 2012
172012
Wpływ georóżnorodności zlewni Neru (Polska środkowa) na lokalizację osadnictwa pradziejowego
P Kittel
Landform Analysis 19, 49-66, 2012
152012
Palaeoenvironmental reconstructions for the Neolithic pile-dwelling Serteya II site case study, Western Russia
P Kittel, A Mazurkevich, E Dolbunova, E Kazakov, A Mroczkowska, ...
Acta Geographica Lodziensia 107, 191-213, 2018
142018
PALEOGEOGRAFICZNE ELEMENTY ROZWOJU DOLINY WARTY W KOTLINIE KOLSKIEJ W SWIETLE BADAN W STANOWISKU" KOZMIN LAS"
D Dzieduszynska, P Kittel, J Petera-Zganiacz, J Twardy
Lódzkie Towarzystwo Naukowe. Acta Geographica Lodziensia, 35, 2012
142012
Badania" kopalnego lasu" ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska)
P Kittel, J Petera-Zganiacz, D Dzieduszyńska, J Twardy, M Krapiec, ...
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
142012
Traces of prehistoric human impact on natural environment in the Ner River Catchment (Central Poland)
P Kittel, J Błaszczyk, B Muzolf, K Cywa, A Wacnik, Z Tomczyńska, ...
W: I. Hildebrandt-Radke, W. Dörfler, J. Czebreszuk, J. Müller (red …, 2011
142011
Wpływ pradziejowej aktywności ludzkiej na funkcjonowanie stoku w Wierzbowej (pradolina warszawsko-berlińska)
P Kittel, J Twardy
Waga, K. Kocel (red.), Człowiek w środowisku przyrodniczym–zapis …, 2003
142003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20