Obserwuj
Martyna Plucińska-Nowak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Status i oblicza mediacji w społeczeństwie polskim
M Plucińska-Nowak
Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM w Poznaniu, 2021
162021
ZDROWIE KOBIET I MĘŻCZYZN–WYBRANE ASPEKTY SPOŁECZNE I MEDYCZNE
M CYLKOWSKA-NOWAK, M PLUCIŃSKA
Nowiny Lekarskie 79 (1), 3-17, 2010
82010
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym
Plucińska, Martyna, red.
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2014
5*2014
Konfliktowy wymiar zorganizowania imigrantów–przypadek polskich organizacji imigranckich w Szwecji
W Nowak, M Plucińska-Nowak
Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny 2022 (2 (184)), 161-183, 2022
2022
Polskie organizacje imigranckie w Szwecji – próba diagnozy kondycji i jej uwarunkowań
P Cichocki, W Nowak, M Plucińska-Nowak
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwesytetu Warszawskiego, 2020
2020
Uwarunkowania działalności gospodarczej zaangażowanej społecznie - studium przypadku Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce
M Plucińska
Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, 608-623, 2013
2013
Temporalne aspekty konsumpcji produktów przedsięwzięć aktywizacji społecznej
M Plucińska
Handel Wewnętrzny 4, 136-144, 2013
2013
Transforming the 'Alien' to the 'Other' by sexual minority efforts in Poland
M Plucińska
Cultures of Trust, 256-266, 2013
2013
Wielkopolska przedsiębiorczość wobec wyzwań badawczo-rozwojowych
Cichocki Piotr, Nowak Witold, Plucińska Martyna
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2013
2013
Status porozumienia w sporach konsumenckich
M Plucińska
Handel Wewnętrzny 3, 2012
2012
Rodzajowe uwarunkowania procesu negocjowania statusu chorego, Gender conditions of negotiating the sick person status
Martyna, Plucińska
Nowiny Lekarskie 3 (81), 293–298, 2012
2012
Stosowanie konsultacji społecznych jako narzędzia public relations w jednostkach samorząu terytorialnego
M Plucińska
Wybrane aspekty konkurencyjności samorządu terytorialnego, 18-29, 2011
2011
Mediacje jako nowoczesne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Plucińska, Martyna
Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania …, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13