Marek Pszczoła
Marek Pszczoła
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014
362014
Comparison of low-temperature cracks intensity on pavements with high modulus asphalt concrete and conventional asphalt concrete bases
D Rys, J Judycki, M Pszczola, M Jaczewski, L Mejlun
Construction and Building Materials 147, 478-487, 2017
202017
Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt concrete base course of a motorway pavement
J Judycki, P Jaskula, B Dolzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
Road materials and pavement design 16 (sup1), 362-388, 2015
202015
Analysis of climatic zones in Poland with regard to asphalt performance grading
M Pszczoła, D Ryś, P Jaskuła
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 16 (4), 245-264, 2017
192017
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, J Alenowicz, B Dołżycki, M Jaczewski, ...
GDDKiA, 2013
182013
Evaluation of pavement temperatures in Poland during winter conditions
M Pszczoła, J Judycki, D Ryś
Transportation Research Procedia 14, 738-747, 2016
162016
Evaluation of asphalt mixture low-temperature performance in bending beam creep test
M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, P Jaskula, C Szydlowski
Materials 11 (1), 100, 2018
132018
COMPARISON OF CALCULATED AND MEASURED THERMAL STRESSES IN ASPHALT CONCRETE.
M Pszczoła, J Judycki
Baltic Journal of Road & Bridge Engineering (Baltic Journal of Road & Bridge …, 2015
132015
Testing of low temperature behaviour of asphalt mixtures in bending creep test
M Pszczoła, J Judycki
7th International RILEM Symposium on Advanced Testing and Characterization …, 2009
122009
Evaluation of low temperature properties of rubberized asphalt mixtures
M Pszczoła, M Jaczewski, C Szydłowski, J Judycki, B Dołżycki
Procedia Engineering 172, 897-904, 2017
112017
Evaluation of Thermal Stresses in Asphalt Layers Incomparison with TSRST Test Results
M Pszczoła, J Judycki
7th RILEM international conference on cracking in pavements, 41-49, 2012
112012
Modyfikacja metody zginania belek z mieszanek mineralno-asfaltowych i ocena ich parametrów reologicznych
J Judycki, M Pszczoła, P Jaskuła
VII Międzynarodowa Konferencja, Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe …, 2001
112001
New polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
MATEC Web of Conferences 122, 04002, 2017
102017
Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni
M Pszczoła
Praca doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i …, 2006
82006
Low temperature cracking of asphalt layers of pavements
M Pszczoła
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 5 (3), 73-110, 2006
52006
Field investigation of low-temperature cracking and stiffness moduli on selected roads with conventional and high modulus asphalt concrete
J Judycki, M Jaczewski, D Ryś, M Pszczoła, P Jaskuła, A Glinicki
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 236 (1), 012002, 2017
42017
Badania mieszanek mineralno-asfaltowych w niskiej temperaturze
M Pszczoła, J Judycki
Drogownictwo, 80-85, 2013
42013
Influence of Bitumen Type and Asphalt Mixture Composition on Low-Temperature Strength Properties According to Various Test Methods
M Pszczola, C Szydlowski
Materials 11 (11), 2118, 2018
32018
The Impact of Homogeneity of High Modulus Asphalt Concrete Layer on Low-Temperature Cracking
J Judycki, P Jaskula, B Dołzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
8th RILEM International Conference on Mechanisms of Cracking and Debonding …, 2016
32016
Research on the effect of application of high modulus asphalt concrete (HMAC) in pavement structures on low–temperature cracking and decrease of permanent deformations
J Judycki, M Pszczola, M Jaczewski, L Mejlun, D Rys
Final report, Gdansk Technical University, Highway Engineering Division, 320, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20