Marek Pszczoła
Marek Pszczoła
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014
402014
Analysis of climatic zones in Poland with regard to asphalt performance grading
M Pszczoła, D Ryś, P Jaskuła
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 16 (4), 245-264, 2017
282017
Comparison of low-temperature cracks intensity on pavements with high modulus asphalt concrete and conventional asphalt concrete bases
D Rys, J Judycki, M Pszczola, M Jaczewski, L Mejlun
Construction and Building Materials 147, 478-487, 2017
272017
Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt concrete base course of a motorway pavement
J Judycki, P Jaskula, B Dolzycki, M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, ...
Road Materials and Pavement Design 16 (sup1), 362-388, 2015
252015
Evaluation of asphalt mixture low-temperature performance in bending beam creep test
M Pszczola, M Jaczewski, D Rys, P Jaskula, C Szydlowski
Materials 11 (1), 100, 2018
242018
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, J Alenowicz, B Dołżycki, M Jaczewski, ...
GDDKiA, 2013
192013
Evaluation of pavement temperatures in Poland during winter conditions
M Pszczoła, J Judycki, D Ryś
Transportation Research Procedia 14, 738-747, 2016
182016
New polish catalogue of typical flexible and semi-rigid pavements
J Judycki, P Jaskuła, M Pszczoła, D Ryś, M Jaczewski, J Alenowicz, ...
MATEC Web of Conferences 122, 04002, 2017
152017
Evaluation of low temperature properties of rubberized asphalt mixtures
M Pszczoła, M Jaczewski, C Szydłowski, J Judycki, B Dołżycki
Procedia Engineering 172, 897-904, 2017
152017
Comparison of calculated and measured thermal stresses in asphalt concrete
M Pszczoła, J Judycki
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 10 (1), 39-45, 2015
152015
Testing of low temperature behaviour of asphalt mixtures in bending creep test
M Pszczoła, J Judycki
7th International RILEM Symposium on Advanced Testing and Characterization …, 2009
122009
Evaluation of Thermal Stresses in Asphalt Layers Incomparison with TSRST Test Results
M Pszczoła, J Judycki
7th RILEM international conference on cracking in pavements, 41-49, 2012
112012
Modyfikacja metody zginania belek z mieszanek mineralno-asfaltowych i ocena ich parametrów reologicznych
J Judycki, M Pszczoła, P Jaskuła
VII Międzynarodowa Konferencja, Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe, 91-100, 2001
112001
Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni
M Pszczoła
Drogi i mosty, 73-110, 2006
82006
Influence of bitumen type and asphalt mixture composition on low-temperature strength properties according to various test methods
M Pszczola, C Szydlowski
Materials 11 (11), 2118, 2018
62018
Low temperature cracking of asphalt layers of pavements
M Pszczoła
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 5 (3), 73-110, 2006
62006
Field investigation of low-temperature cracking and stiffness moduli on selected roads with conventional and high modulus asphalt concrete
J Judycki, M Jaczewski, D Ryś, M Pszczoła, P Jaskuła, A Glinicki
Materials Science and Engineering, 2017
52017
Badanie wpływu zastosowania warstw betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC-WMS) w konstrukcjach nawierzchni na spękania niskotemperaturowe i na zmniejszenie …
J Judycki, M Jaczewski
Raport końcowy, Gdańsk, 2014
52014
Badania mieszanek mineralno-asfaltowych w niskiej temperaturze
M Pszczoła, J Judycki
Drogownictwo, 80-85, 2013
42013
Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych
J Judycki, J Alenowicz, B Dołżycki, M Pszczoła
Drogownictwo, 351-358, 2012
42012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20