Follow
Олена Вакуленко (Елена Вакуленко, Olena Vakylenko)
Олена Вакуленко (Елена Вакуленко, Olena Vakylenko)
НПУ імені М. П. Драгоманова. Кафедра соціальної освіти та соціальної роботи
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці
ОВ Вакуленко
Агенство" Україна" м. Київ, 2001
1202001
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
О Яременко, ОВ О.Балакірєва
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
1092000
Соціальна робота: технологічний аспект
ЗАЙ Капської
872004
Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 2.
НМК О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко
К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молод, 2005
312005
Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 1
ЮМГ О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко
К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005
312005
Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців
О Яременко, О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, ...
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
192000
Формування здорового способу життя: стратегія розвитку українського суспільства
ОО Яременко, ОВ Вакуленко
Державний інститут проблем сім’ї та молоді: УІСД, 64, 2004
182004
Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя.
О Вакуленко
Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова, Р. Левін, І. Солоненко, О. Яременко …, 2000
182000
Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості
ОВ Вакуленко
соціальний працівник.–вересень, 14-18, 2005
172005
Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського суспільства
НМ Комарова, РЯ Левін, ОВ Вакуленко
Український соціум, 2, 2003
172003
Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді
О Яременко, ОВ Н. Бутенко
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
162000
Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах: методичні рекомендації
ОВ Вакуленко, НМ Комарова, ТС Романова, НФ
К.: Держсоцслужба, 2010
132010
Взаємозв’язок здорового способу життя та процесу соціалізації особистості
ОВ Вакуленко
Український соціум, 2, 2003
132003
Стан здоров’я дітей і молоді України
О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, І Солоненко
Режим доступу: health. gov. ua/publ/conf. nsf. Дата використання–5.05, 2012
112012
Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці
ОВ Вакуленко
Український соціум, 95-99, 2004
112004
Формування здорового способу життя молодi: стратегiя розвитку українського суспiльства:[у 2 ч.] та iн
ОО Яременко, ОВ Вакуленко, ЮМ Галустян
102005
Здоровий спосiб життя як соцiально-педагогiчна умова становлення особистостi у пiдлiтковому вiцi: Автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00. 04.-К: Б. в., 2001.-20 с
ОВ Вакуленко
102001
Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької церкви у Галичині (кінець XIX-перша половина ХХ ст.)
ІВ Комар
" АВТОРЕФЕРАТ", 2007
82007
Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку
СВ Толстоухова, ЗГЗ В.В.Бачей, О.В.Вакуленко
К.: Академпрес, 1999
81999
Сучасні аспекти формування здорового способу життя в Україні та світі
ОВ Вакуленко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20