Follow
Олена Вакуленко (Елена Вакуленко, Olena Vakylenko)
Олена Вакуленко (Елена Вакуленко, Olena Vakylenko)
НПУ імені М. П. Драгоманова. Кафедра соціальної освіти та соціальної роботи
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці
ОВ Вакуленко
Агенство" Україна" м. Київ, 2001
1452001
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
О Яременко, ОВ О.Балакірєва
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
1242000
Соціальна робота: технологічний аспект
ЗАЙ Капської
1212004
Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 2.
НМК О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко
К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молод, 2005
332005
Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Частина 1
ЮМГ О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко
К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2005
332005
Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя.
О Вакуленко
Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова, Р. Левін, І. Солоненко, О. Яременко…, 2000
232000
Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців
О Яременко, О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, ...
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
222000
Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості
ОВ Вакуленко
соціальний працівник.–вересень, 14-18, 2005
212005
Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського суспільства
НМ Комарова, РЯ Левін, ОВ Вакуленко
Український соціум, 2, 2003
202003
Формування здорового способу життя: стратегія розвитку українського суспільства
ОО Яременко, ОВ Вакуленко
Державний інститут проблем сім’ї та молоді: УІСД, 64, 2004
182004
Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді
О Яременко, ОВ Н. Бутенко
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
172000
Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці
ОВ Вакуленко
Український соціум, 95-99, 2004
162004
Взаємозв’язок здорового способу життя та процесу соціалізації особистості
ОВ Вакуленко
Український соціум, 2, 2003
152003
Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах: методичні рекомендації
ОВ Вакуленко, НМ Комарова, ТС Романова, НФ
К.: Держсоцслужба, 2010
142010
Стан здоров’я дітей і молоді України
О Вакуленко, Л Жаліло, Н Комарова, Р Левін, І Солоненко, ...
Режим доступу: health. gov. ua/publ/conf. nsf. Дата використання–5.05, 2012
132012
Набув чинності Закон України Про професійний розвиток працівників
О Вакуленко
Довідник кадровика, 48-52, 2012
102012
Формування здорового способу життя молодi: стратегiя розвитку українського суспiльства:[у 2 ч.] та iн
ОО Яременко, ОВ Вакуленко, ЮМ Галустян
102005
Здоровий спосiб життя як соцiально-педагогiчна умова становлення особистостi у пiдлiтковому вiцi: Автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00. 04.-К: Б. в., 2001.-20 с
ОВ Вакуленко
102001
Опікунська діяльність релігійних організацій Української Греко-Католицької церкви у Галичині (кінець XIX-перша половина ХХ ст.)
ІВ Комар
92007
Сучасні аспекти формування здорового способу життя в Україні та світі
ОВ Вакуленко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20