Follow
Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Грішнова Олена Антонівна, Grishnova Olena (ORCID iD 0000-0002-4178-1662)
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Verified email at knu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
ОА Грішнова
К.: Знання 200, 2004
1512*2004
Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки
ОА Грішнова
К.: Знання 254, 238-254, 2001
1434*2001
Основи економіки праці: навч. посіб.
ДП Богиня, ОА Грішнова
К.: Знання-прес 313, 2000
1130*2000
Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб
ВС Васильченко, АМ Гриненко, ОА Грішнова, ЛП Керб
К.: КНЕУ 403 (3), 2005
690*2005
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
636*2006
Людський розвиток: навч. посіб.
ОА Грішнова
К.: КНЕУ 230, 2006
4432006
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
266*2007
Social safety of society for developing countries to meet sustainable development standards: Indicators, level, strategic benchmarks (with calculations based on the case study …
Y Kharazishvili, A Kwilinski, O Grishnova, H Dzwigol
Sustainability 12 (21), 8953, 2020
2532020
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
229*2008
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
220*2012
Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку
ОА Грішнова
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 34-34, 2014
201*2014
Економіка підприємства. Навч. посіб.
АВ Шегда, ОА Грішнова
К.: Знання, 2005
1782005
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
А Колот, О Грішнова, О Герасименко, Г Завіновська, І Петрова, ...
174*2009
Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні
ОА Грішнова
Демографія та соціальна економіка 1 (15), 39-46, 2011
169*2011
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні
О Грішнова
Україна: аспекти праці, 3-8, 2010
151*2010
Людський розвиток в Україні 2004 рік
ЕМ Лібанова, СІ Пирожков, ОВ Макарова, ЛМ Черенько, ОА Грішнова
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2004
132*2004
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: Монографія
ОА Грішнова
Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2011
119*2011
Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв'язок з іншими формами капіталу
О Грішнова, Н Полив'яна
Україна: аспекти праці, 19-24, 2009
118*2009
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання
О Грішнова, О Шпирко
Україна: аспекти праці 3, 3-9, 2004
1142004
ICT and economic growth: Links and possibilities of engaging
Y Bilan, H Mishchuk, N Samoliuk, O Grishnova
Intellectual Economics 13 (1), 93-104, 2019
1092019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20