Obserwuj
Marzena Jankowska-Mihułowicz
Marzena Jankowska-Mihułowicz
Zweryfikowany adres z prz.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kształtowanie organizacji wielokulturowej-strategie behawioralne
M Jankowska-Mihułowicz
Problemy Zarządzania, 61-74, 2011
222011
Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych, w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego
P Walentynowicz, M Jankowska-Mihułowicz
Zarządzanie i Finanse 2 (1), 205-221, 2012
62012
Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych, w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego
P Walentynowicz, M Jankowska-Mihułowicz
Zarządzanie i Finanse 2 (1), 205-221, 2012
62012
Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych
M Jankowska-Mihułowicz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 43-50, 2008
52008
Rozwój systemów RFID w przedsiębiorstwach
B Ziółkowski, M Jankowska-Mihułowicz
Wyniki badań metodą delficką, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej …, 2016
42016
Decyzyjność menedżerów w praktyce i teorii zarządzania
M Jankowska-Mihułowicz
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA 53 (4), 74, 2012
42012
Decyzje menedżerskie w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
M Jankowska-Mihułowicz
Rozprawa doktorska (niepublikowana), SGH, Warszawa, 2007
42007
Managing supportive conditions for innovation implementation in Polish companies—The role of managers (the example of RFID technology)
K Kmiotek, K Chudy-Laskowska, M Jankowska-Mihułowicz
Proceedings of the Culture, Innovation and Enterpreneurship: Connecting the …, 2015
32015
Conditions of investment decision-making in area of RFID technology
M Jankowska-Mihułowicz, P Jankowski-Mihułowicz
CBU International Conference Proceedings 2, 55-64, 2014
32014
Strategic decision making within the cluster in the context of organisational entrepreneurship
B Bembenek, M Jankowska-Mihulowicz, T Piecuch
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 425, 2014
32014
Wiedza menedżera w procesie podejmowania decyzji
M Jankowska-Mihułowicz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 65-73, 2008
32008
Analiza poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
K Chudy-Laskowska, M Jankowska-Mihułowicz, T Piecuch
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 91-109, 2017
22017
Podmiotowe uwarunkowania decyzyjności menedżerów jako przedmiot interdyscyplinarnych badań
M Jankowska-Mihułowicz
Marketing i Rynek, 1031-1037, 2014
22014
Procesy poznawcze kontrolowane jako wyznaczniki decyzyjności menedżera–w kontekście neuroekonomii
M Jankowska-Mihułowicz
Modern Management Review 20 (4), 81-93, 2013
22013
METODA OCENY RACJONALNOŚCI METODOLOGICZNEJ MENEDŻERÓW.
M Jankowska-Mihułowicz
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2012
22012
Intuicja menedżera
HG Adamkiewicz, M Jankowska-Mihułowicz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 37-44, 2008
22008
Stres i zespół wypalenia zawodowego jako bariery innowacyjności
M Jankowska-Mihułowicz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 90-97, 2006
22006
Wpływ sytuacji decyzyjnej na przebieg procesu podejmowania decyzji strategicznych
M Jankowska-Mihułowicz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 63-71, 2006
22006
Factors influencing investors’ decisions in Polish companies as demonstrated by RFID systems
M Jankowska-Mihułowicz, K Chudy-Laskowska
University of Hradec Kralove, 2019
12019
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących systemy RFID z API-wyniki badań metodą delficką
B Ziółkowski, M Jankowska-Mihułowicz, K Chudy-Laskowska, T Piecuch
Przegląd Nauk Ekonomicznych, 265-274, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20