Andrzej Buko
Andrzej Buko
profesor, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
" Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок", ВФ Генинг," Советская Археология", nr 1: 1973:[recenzja]
A Buko
Archeologia Polski 21 (1), 211-215, 1976
2701976
Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: odkrycia, hipotezy, interpretacje
A Buko
Trio, 2011
1122011
The Archaeology of Early Medieval Poland. Discoveries-Hypotheses-Interpretations
A Buko
Archaeology, 2007
1082007
Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań
A Buko
Ossolineum, 1990
97*1990
Post-Roman towns, trade and settlement in Europe and Byzantium: Zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrhunderts n. Chr. The heirs of the Roman west
J Henning, A Buko
41*2007
Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska
A Buko
Zakl. Nar. im. Ossolin., 1981
391981
Problems and research prospects in the determination of the provenance of pottery
A Buko
World archaeology 15 (3), 348-365, 1984
371984
Początki Sandomierza
A Buko
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1998
191998
A unique medieval cemetery from the 10th/11th century with chamber-like graves from Bodzia (Central Poland)
A Buko, M Kara, TD Price, W Duczko, KM Frei, I Sobkowiak-Tabaka
Archäologisches Korrespondenzblatt 43 (3), 423-442, 2013
182013
Bodzia: a late Viking-age elite cemetery in Central Poland
ed. Buko, Andrzej
Brill, 2014
17*2014
Małopolska „czeska” i Małopolska „polańska”,[w:] Samsonowicz H.(red.)
A Buko
Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy …, 2000
152000
Monumentalna zabudowa Góry Katedralnej w Chełmie we wczesnym średniowieczu
A Buko
Archaeologia Historica Polona 15 (1), 77-80, 2005
142005
Unknown revolution: archaeology and the beginnings of the Polish state
A Buko
East central and eastern Europe in the Early Middle Ages, 162-78, 2005
132005
Początki państwa polskiego: pytania-problemy-hipotezy
A Buko
Światowit 1 (42), 32-45, 1999
131999
The storvågan project 1985–86
R Bertelsen, A Buko, A Fossnes, J Hood, Z Kobylinski, K Lind, ...
Taylor & Francis Group 20 (1), 51-55, 1987
121987
Ośrodki centralne a problem najstarszego patrymonium dynastii Piastów
A Buko
Archeologia Polski 57 (1-2), 133-159, 2012
112012
Sandomierz. Starożytność-wczesne średniowiecze
S Tabaczyński, A Buko
Rzeszów, 1981
11*1981
Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005
red. Buko, Andrzej
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009
10*2009
Problemy analizy opisowej wyrobow garncarskich zachowanych fragmentarycznie.(Problèmes relatifs à l'analyse des tessons de céramique)
A Buko
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Warszawa 27 (2), 187-207, 1979
101979
Chrześcijanie i poganie. O problemach interpretacji odkryć archeologicznych związanych z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich.
A Buko
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, 13-52, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20