Obserwuj
Witold Gradoń
Witold Gradoń
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sieć bezpieczeństwa finansowego
M Capiga, W Gradoń, G Szustak
CeDeWu Sp. z oo, 2018
482018
Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku
M Capiga, W Gradoń, G Szustak
CeDeWu. pl, 2011
332011
Innovative economy, and the activity of financial market institutions. Case of Poland
J Cichy, W Gradoń
Journal of International Studies 9 (1), 2016
122016
Metody oceny stabilności systemu bankowego w Polsce
W Gradoń
Studia Ekonomiczne, 254-267, 2014
112014
Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce
W Gradoń
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004
92004
Kreowanie wartości banku
M Capiga, W Gradoń, G Szustak
CeDeWu. pl, 2016
72016
Household financial situation during the COVID-19 pandemic with particular emphasis on savings—An evidence from Poland compared to other CEE states
G Szustak, W Gradoń, Ł Szewczyk
Risks 9 (9), 166, 2021
62021
Crowdfunding as a mechanism for financing small and medium-sized enterprises
J Cichy, W Gradoń
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 12 (3), 38-48, 2016
62016
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych
M Capiga, W Gradoń, G Szustak
CeDeWu, 2013
62013
Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego
W Gradoń
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 117-126, 2012
62012
Emisja obligacji korporacyjnych a ryzyko uczestników rynku
W Gradoń
Studia Ekonomiczne 171, 94-108, 2014
52014
Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego?
W Gradoń
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 48 (4), 2014
42014
Propozycje zmian wyznaczania stóp rynku międzybankowego określających rzeczywistą cenę pieniądza
W Gradoń
Studia Ekonomiczne 173, 81-94, 2013
32013
The Relationship between Energy Production and GDP: Evidence from Selected European Economies
G Szustak, P Dąbrowski, W Gradoń, Ł Szewczyk
Energies 15 (1), 50, 2021
22021
Ewolucja bankowości inwestycyjnej
W Gradoń
Współczesna bankowość inwestycyjna, 19-46, 2009
22009
Obligacja w roliinstrumentu rynku kapitałowego
W Gradoń
Rynek pieniężny i kapitałowy, 205-311, 2003
22003
Wybrane determinanty wartości banku
W Gradoń, G Szustak
12016
Lokowanie nadwyzek finansowych w papiery wartościowe
W Gradoń
Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, 137-172, 2010
12010
Rozwój alternatywnych systemów obrotu (ASO) na przykładzie rynku NewConnect
W Gradoń
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 87-97, 2008
12008
Innowacje w działalności banków spółdzielczych
G Szustak, A Szelągowska, W Gradoń, Ł Szewczyk
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20