Justyna Zając
Justyna Zając
stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu
J Zając
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
472010
Poland’s security policy
J Zając
The West, Russia, and the Changing International Order, London, 2016
462016
Polska w stosunkach miedzynarodowych 1945-1989
J Zajac, R Zieba
Marszalek, 2009
38*2009
Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski
R Zięba, J Zając
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
332010
Bezpieczeństwo państwa,[w:]
J Zając
Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, 2009
202009
Partnerstwo eurośródziemnomorskie
J Zając
Wydawnictwo Sejmowe, 2005
18*2005
Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej
J Zając
Przegląd Zachodni 330 (03), 168-178, 2009
152009
Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000)
J Zając
WUW, 2004
152004
Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim
J Zając
Wydaw. Adam Marszałek, 2002
152002
Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
D Botor, J Golonka, AA Anczkiewicz, I Dunkl, B Papiernik, J Zając, P Guzy
Annales Societatis Geologorum Poloniae 89, 2019
142019
Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie
J Zając
Wydawn. Adam Marszałek, 2005
132005
Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych
J Zając
Studi@ Naukowe, Warszawa, Poland, 2013
122013
Translation studies and eye-tracking analysis
S Grucza, M Płużyczka
Peter Lang, 2013
122013
Koncepcja bezpieczeństwa USA, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red
J Zając
R. Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 43-61, 2008
112008
Role międzynarodowe państwa średniego–aspekty teoretyczne
J Zając
Krakowskie Studia Międzynarodowe 10 (4), 15-27, 2013
102013
Generowanie i ekspulsja węglowodorów w utworach dolnopaleozoicznych w obszarze SW skłonu wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej w NE Polsce: implikacje dla poszukiwań …
D Botor, J Golonka, B Papiernik, J Zając, P Guzy
Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz …, 2017
92017
Teoria ról międzynarodowych
J Zając
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, 127-151, 2015
92015
Historia pogrążania utworów dolnopaleozoicznych i ich ewolucja paleotermiczna w obszarze platformy wschodnioeuropejskiej na tle badań termochronologicznych
D Botor, J Golonka, AA Anczkiewicz, I Dunkl, B Papiernik, J Zając, P Guzy
Utwory dolnopaleozoiczne podlegały inten, 2017
82017
Koncepcja polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie
J Zając
Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, 2006
82006
Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie
S Parzymies, R Zięba, J Zając
Wydawn. Naukowe Scholar, 2004
82004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20