Obserwuj
Justyna Zając
Justyna Zając
stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Poland’s security policy
J Zając
The West, Russia, and the Changing International Order, London, 2016
712016
Role Unii Europejskiej w regione Afryki Północnoej i Bliskiego Wschodu
J Zając
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
512010
Polska w stosunkach miedzynarodowych 1945-1989
J Zajac, R Zieba
Marszalek, 2009
512009
Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski
R Zięba, J Zając
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
472010
Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
D Botor, J Golonka, AA Anczkiewicz, I Dunkl, B Papiernik, J Zając, P Guzy
Annales Societatis Geologorum Poloniae 89, 2019
232019
Partnerstwo eurośródziemnomorskie
J Zając
Wydawnictwo Sejmowe, 2005
202005
Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000)
J Zając
WUW, 2004
182004
Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej
J Zając
Przegląd Zachodni 330 (03), 168-178, 2009
172009
Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim
J Zając
Wydaw. Adam Marszałek, 2002
172002
Teoria ról międzynarodowych
J Zając
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, 127-151, 2015
162015
Translation studies and eye-tracking analysis
S Grucza, M Płużyczka, J Zając
(No Title), 2013
162013
Bezpieczeństwo państwa,[w:] Bezpieczeństwo państwa
J Zając
Wybrane problemy, 2009
162009
Koncepcja bezpieczeństwa USA, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red
J Zając
R. Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 43-61, 2008
152008
Petroleum generation and expulsion in the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
D Botor, J Golonka, J Zając, B Papiernik, P Guzy
Annales Societatis Geologorum Poloniae 89 (2), 153-174, doi: 10.14241/asgp …, 2019
142019
Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych
J Zając
Studi@ Naukowe, Warszawa, Poland, 2013
142013
Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie
J Zając
Wydawn. Adam Marszałek, 2005
142005
Bezpieczeństwo państwa,[w:] KA Wojtaszczyk, A
J Zając
Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa, 17-31, 2009
122009
Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie
S Parzymies, R Zięba, J Zając
Wydawn. Naukowe Scholar, 2004
122004
Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych
R Zięba, S Bieleń, J Zając
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015
112015
Role międzynarodowe państwa średniego–aspekty teoretyczne
J Zając
Krakowskie Studia Międzynarodowe 10 (4), 15-27, 2013
112013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20