Jarosław Taszakowski
Jarosław Taszakowski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
A new approach to calculate the land fragmentation indicators taking into account the adjacent plots
J Janus, M Mika, P Leń, M Siejka, J Taszakowski
Survey review 50 (358), 1-7, 2018
372018
Spatial differentiation of indicators presenting selected barriers in the productivity of agricultural areas: A regional approach to setting land consolidation priorities
J Janus, J Taszakowski
Ecological Indicators 93, 718-729, 2018
222018
Measuring the effectiveness of land consolidation: An economic approach based on selected case studies from Poland
T Wojewodzic, J Janus, M Dacko, J Pijanowski, J Taszakowski
Land Use Policy 100, 104888, 2021
122021
Koncepcja postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich włącznie z propozycjami dla prowadzenia przyszłych postępowań: opracowano na podstawie prac …
M Anduła, JM Pijanowski, P Baster, U Litwin, Z Koziara, M Kuhn, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2015
122015
Preventing and resolving social dissatisfaction in spatial management in rural areas
T Noszczyk, J Hernik, A Głowacka, J Taszakowski
Engineering for Rural Development, 1057-1063, 2017
82017
Sposób wykorzystania map katastralnych w skali 1: 2880 dla potrzeb współczesnych prac geodezyjno-prawnych
J Taszakowski
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2012
72012
The use of lidar data and cadastral databases in the identification of land abandonment
P Bozek, J Janus, J Taszakowski, A Glowacka
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 17, 705-712, 2017
62017
The use of cadastral databases in planning of land consolidation works
M Mika, J Janus, J Taszakowski, P Leń
GIS ODYSSEY 2016, 165, 2016
62016
Katastralne scalenia gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce
J Taszakowski, J Janus, M Mika, P Leń
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016
62016
Przestrzenne zróżnicowanie obrębów powiatu dąbrowskiego ze względu na wartość wskaźnika określającego natężenie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową
J Taszakowski, J Janus
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
62013
Socio-spatial conflicts caused by an unfavourable rural structure and out-of-date Land and Property Register
A Głowacka, T Noszczyk, J Taszakowski, J Hernik
Environmental & Socio-economic Studies 5 (1), 37-45, 2017
52017
Road accessibility problem as part of land consolidation planning
J Janus, P Bozek, J Taszakowski, A Glowacka
Engineering For Rural Development, 1052-1056, 2017
52017
Wykorzystanie map topograficznych do analizy zmian przebiegu koryta rzeki Krzyworzeka
T Noszczyk, M Nawieśniak, J Hernik, M Strutyński, J Taszakowski
Czasopismo naukowo-kulturalne EPISTEME 2 (26), 109-116, 2015
52015
Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego
J Janus, J Taszakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
52013
Ocena przydatności map byłego katastru austriackiego dla regulacji stanu prawnego nieruchomości w południowej Polsce
J Taszakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
52011
The Evolution of Cadastral Systems in Austria and Galicia (Poland): Different Approaches to a Similar System from a Common Beginning
J Hernik, B Prus, R Dixon-Gough, J Taszakowski, G Navratil, ...
The Cartographic Journal 57 (2), 97-112, 2020
42020
Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego
J Janus, J Taszakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
42013
Peri-urban problems around Krakow
R Dixon-Gough, J Hernik, K Gawronski, J Taszakowski
Land Management: Potential, Problems and Stumbling Blocks Landmanagement, 133, 2012
42012
Long-term forest cover and height changes on abandoned agricultural land: An assessment based on historical stereometric images and airborne laser scanning data
J Janus, P Bożek, B Mitka, J Taszakowski, A Doroż
Ecological Indicators 120, 106904, 2021
32021
Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce
M Dacko, J Janus, JM Pijanowski, J Taszakowski, T Wojewodzic
Poligraficzny Zakład Usługowy Drukmar, 2019
32019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20