Jarosław Taszakowski
Jarosław Taszakowski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
A new approach to calculate the land fragmentation indicators taking into account the adjacent plots
J Janus, M Mika, P Leń, M Siejka, J Taszakowski
Survey review 50 (358), 1-7, 2018
332018
Spatial differentiation of indicators presenting selected barriers in the productivity of agricultural areas: A regional approach to setting land consolidation priorities
J Janus, J Taszakowski
Ecological Indicators 93, 718-729, 2018
172018
Koncepcja postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich włącznie z propozycjami dla prowadzenia przyszłych postępowań: opracowano na podstawie prac …
M Anduła, JM Pijanowski, P Baster, U Litwin, Z Koziara, M Kuhn, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2015
112015
Preventing and resolving social dissatisfaction in spatial management in rural areas
T Noszczyk, J Hernik, A Głowacka, J Taszakowski
16th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development …, 2017
72017
The use of cadastral databases in planning of land consolidation works
M Mika, J Janus, J Taszakowski, P Leń
Geographic information systems conference and exhibition-GIS ODYSSEY 2016, 5 …, 2016
62016
Katastralne scalenia gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce
J Taszakowski, J Janus, M Mika, P Leń
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016
62016
The use of lidar data and cadastral databases in the identification of land abandonment
P Bozek, J Janus, J Taszakowski, A Glowacka
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 17, 705-712, 2017
52017
Przestrzenne zróżnicowanie obrębów powiatu dąbrowskiego ze względu na wartość wskaźnika określającego natężenie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową
J Taszakowski, J Janus
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
52013
Sposób wykorzystania map katastralnych w skali 1: 2880 dla potrzeb współczesnych prac geodezyjno-prawnych
J Taszakowski
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2012
52012
Ocena przydatności map byłego katastru austriackiego dla regulacji stanu prawnego nieruchomości w południowej Polsce
J Taszakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011
52011
Socio-spatial conflicts caused by an unfavourable rural structure and out-of-date Land and Property Register
A Głowacka, T Noszczyk, J Taszakowski, J Hernik
Environmental & Socio-economic Studies 5 (1), 37-45, 2017
42017
Road accessibility problem as part of land consolidation planning
J Janus, P Bozek, J Taszakowski, A Glowacka
Engineering For Rural Development, 1052-1056, 2017
42017
Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
K Sobolewska-Mikulska
Geodezja i Kartografia. Seria monografii naukowych Wydziału Geodezji i …, 2015
42015
Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego
J Janus, J Taszakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
42013
Development of agricultural transport road network in land consolidation works
J Taszakowski, J Janus, A Glow, P Bozek
proceedings of the international scientific conference, 2017
32017
Wykorzystanie map topograficznych do analizy zmian przebiegu koryta rzeki Krzyworzeka
T Noszczyk, M Nawieśniak, J Hernik, M Strutyński, J Taszakowski
Czasopismo naukowo-kulturalne EPISTEME 2 (26), 109-116, 2015
32015
Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego
J Janus, J Taszakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013
32013
Peri-urban problems around Krakow
R Dixon-Gough, J Hernik, K Gawronski, J Taszakowski
Land Management: Potential, Problems and Stumbling Blocks Landmanagement, 133, 2012
32012
Metodyka wykorzystania map byłego katastru austriackiego do celów prawnych
J Taszakowski
The doctoral dissertation AGH, Poland, Krakow, 2011
32011
Dyskusja nad nowymi zasadami programowania i zadań prac urządzenioworolnych w Polsce
JM Pijanowski, J Taszakowski, E Sobaś
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17 (2), 169-180, 2018
22018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20