Obserwuj
Людмила Сущенко
Людмила Сущенко
Завідувач кафедри фізичної реабілітації Інституту фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П
Brak zweryfikowanego adresu e-mail - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ЗА КОРДОНОМ (СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ) ДА Сафонов, СА Черненко
ДА Сафонов
ПЕДАГОГІКА Й СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 312, 2020
3962020
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ 380, 2009
3222009
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
К, 2003
2792003
Соціальні технології культивування здорового способу життя людини
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 27, 1999
1451999
Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування
ММ Галицька
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
712007
Здоровий спосіб життя людини як об’єкт соціального пізнання
ЛП Сущенко
Людмила Петрівна Сущенко, 1997
561997
Професiйна пiдготовка майбутнiх фахiвцiв фiзичного виховання та спорту (теоретико-методологiчний аспект): монографiя
ЛП Сущенко
Iнститут педагогiки i психологiї професiйної освiти АПН України; Запорiзький …, 2003
492003
Здоровий спосіб життя людини. Довідкові матеріали
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 73, 1999
441999
Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: навч. посіб.
ВД Дехтяр, ЛП Сущенко
К.: Екмо, 2005
392005
Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
НО Бєлікова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
372013
Подготовка преподавателей высшей школы: информационные технологии в педагогической деятельности: Учебно-методическое пособие
ТИ Коваль, СА Сысоева, ЛВ Сущенко
К.: Изд. центр КНЛУ, 2009
302009
Термінологія напряму підготовки" Здоров’я людини":[навч. посібник]
НО Бєлікова, ЛП Сущенко
Київ: Козарі, 2009
282009
Теоретико-методологiчнi засади професiйної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв фiзичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
282003
Формування мотивації до успішної професійної діяльності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації
ЛП Сущенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
272007
Пiдготовка викладачiв вищої школи: iнформацiйнi технологiї у педагогiчнiй дiяльностi: навч.-метод. посiб
ТI Коваль, СО Сисо, ЛП Сущенко
Навч.-метод. посiбник, 380, 2009
222009
Підготовка майбутніх учителів з позицій здоров’язберігаючої освіти
ЛІ Іванова, ЛП Сущенко
Реалізація здорового способу життя–сучасні підходи, 489-493, 2005
212005
Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів
МІ Матвієнко
202017
Формування здорового способу життя студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи
ЗП Бондаренко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
202015
Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
ЛП Сущенко
Проблеми педагогічних технологій: зб. наук. пр. Волинського держ. ун-ту ім …, 2000
202000
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
ПА Слобожанінов
192017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20