Follow
Iwona Olejnik
Title
Cited by
Cited by
Year
Badania jakościowe-metody i zastosowania
M Kaczmarek, I Olejnik, A Springer
CeDeWu, 2013
712013
Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki
J Garczarczyk, M Mocek, I Olejnik, R Skikiewicz
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006
382006
Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych
I Olejnik
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016
292016
Zabezpieczenie emerytalne
I Olejnik
Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych, Poznań, 2016
242016
Badania jakościowe
M Kaczmarek, I Olejnik, A Springer
Metody i zastosowania, 2013
222013
Industry 4.0 technologies adoption: barriers and their impact on Polish companies’ innovation performance
B Jankowska, E Mińska-Struzik, M Bartosik-Purgat, M Götz, I Olejnik
European Planning Studies 31 (5), 1029-1049, 2023
172023
Otwarte fundusze emerytalne w opinii konsumentów
I Olejnik
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 77-85, 2009
142009
Odwrócona hipoteka jako finansowe zabezpieczenie przyszłości emerytalnej
I Olejnik
Polityka społeczna, 56-58, 2011
132011
The reverse transfer of knowledge in MNEs: the perspective of foreign subsidiaries in a post-transition country
B Jankowska, M Bartosik-Purgat, I Olejnik
Journal of Intellectual Capital 22 (6), 1082-1105, 2021
102021
Zastosowanie automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotyzacji w rachunkowości finansowej w jednostkach gospodarczych działających w Polsce
M Remlein, P Bejger, I Olejnik, A Jastrzębowski, D Obrzeżgiewicz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47-65, 2022
92022
Qualitative and quantitative methods in sustainable development
ed. Olejnik, Iwona
Poznań University of Economics and Business Press, 2021
9*2021
Badania jakościowe
I Olejnik, M Kaczmarek, A Springer
Metody i zastosowanie. CeDeWu, 2018
92018
Pension literacy and consumers’ decisions in the context of pension system reforms
I Olejnik, S Białowąs
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 13-33, 2015
92015
Oszczędności gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego
S Białowąs, I Olejnik
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (4), 153-165, 2015
82015
i Springer, A.(2013)
M Kaczmarek, I Olejnik
Badania jakościowe. Metody i zastosowanie, 0
8
Metoda obserwacji–zastosowania w badaniach marketingowych
I Olejnik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 242-249, 2011
72011
Zachowania finansowe osób w wieku emerytalnym–integracja metod ilościowych i jakościowych
I Olejnik
Handel Wewnętrzny 2 (1), 46-56, 2014
52014
Retirement savings - determinants of households' behaviour
I Olejnik
International Journal of Social Sciences, 105-116, 2013
52013
Badania preferencji klientów na rynku nieruchomości
I Olejnik
Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy, 2013
52013
Zachowania emerytów w Polsce - determinanty i segmentacja
I Olejnik
Handel Wewnętrzny, 109-115, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20