Follow
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
Other namesMałgorzata Kowalska
Verified email at umk.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty - istota - uwarunkowania
M Kowalska
Warszawa: SBP, 2015
29*2015
Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich
M Kowalska
Warszawa: SBP, 2007
21*2007
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2. Analiza treściowa
M Kowalska, W Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (2009), 91-107, 2009
8*2009
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa,
M Kowalska, W Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (2008), 95-112, 2008
8*2008
Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich-próba oceny doświadczeń krajowych
M Kowalska
Biuletyn EBIB 11 (2006), 2006
82006
Crowdsourcing internetowy
M Kowalska
Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Wydawnictwo SBP, Warszawa, 2015
72015
Crowdsourcing in Libraries
M Kowalska
Around the Book the Library and Information. The present state - challenges …, 2014
72014
Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek
M Kowalska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2 (2012), 99-112, 2012
72012
Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych-koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?
M Kowalska
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2009
72009
Bazy danych i wizualizatory dorobku naukowego jako narzędzia oceny produktywności naukowej
M Kowalska, V Osińska
Polska Akademia Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, 2018
62018
Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek–obecność książki w polskich mediach elektronicznych
M Kowalska
Książka i prasa w kulturze, 354-374, 2013
62013
Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profil polskich bibliotek cyfrowych
V Osińska, M Kowalska, B Bednarek-Michalska, P Malak
Zagadnienia Naukoznawstwa 53 (1 (211)), 3-28, 2017
52017
Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego
M Kowalska
Folia Toruniensia 8 (2008), 117-135, 2008
52008
Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w obszarze kultury
M Kowalska-Chrzanowska
Zarządzanie w kulturze 20 (1), 63-83, 2019
42019
Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
M Kowalska
Przegląd Biblioteczny 85 (3), 324-341, 2017
42017
Infobroker - definicja misji, zadania i kompetencje
M Kowalska
Infobrokerstwo - idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, 161-193, 2015
42015
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: historia i współczesność
K Małgorzata, WA CISZEWSKA
Forum Bibliotek Med 7 (1), 55-82, 2014
42014
Role of social networking services for scientists in promoting scientific output on example of Polish representatives of social communication and media sciences
M Kowalska-Chrzanowska, P Krysiński
Global Knowledge, Memory and Communication 69 (8/9), 717-736, 2020
32020
Distribution of date elements and its relationship to the types of digital libraries: Analysing aggregated metadata of a Polish large-scale distributed system
V Osinska, KK Matusiak, M Kowalska, B Bednarek-Michalska, P Malak
Journal of Librarianship and Information Science 51 (3), 710-720, 2019
32019
The Role of Visualization in the Shaping and Exploration of the Individual Information Space: Part 1
V Osinska, M Kowalska, Z Osinski
KO KNOWLEDGE ORGANIZATION 45 (7), 547-558, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20