Follow
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska (Kowalska)
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska (Kowalska)
Verified email at umk.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty - istota - uwarunkowania
M Kowalska
Warszawa: SBP, 2015
262015
Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich
M Kowalska
Warszawa: SBP, 2007
192007
Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich-próba oceny doświadczeń krajowych
M Kowalska
Biuletyn EBIB 11 (2006), 2006
92006
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2. Analiza treściowa
M Kowalska, W Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (2009), 91-107, 2009
8*2009
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa,
M Kowalska, W Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (2008), 95-112, 2008
8*2008
Crowdsourcing internetowy
M Kowalska
Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Wydawnictwo SBP, Warszawa, 2015
72015
Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek
M Kowalska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2 (2012), 99-112, 2012
72012
Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych-koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?
M Kowalska
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2009
72009
Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek–obecność książki w polskich mediach elektronicznych
M Kowalska
Książka i prasa w kulturze, 354-374, 2013
62013
Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej w obszarze kultury
M Kowalska-Chrzanowska
Zarządzanie w kulturze 20 (1), 63-83, 2019
52019
Bazy danych i wizualizatory dorobku naukowego jako narzędzia oceny produktywności naukowej
M Kowalska, V Osińska
Polska Akademia Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, 2018
52018
Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profi l polskich bibliotekcyfrowych
V Osińska, M Kowalska, B Bednarek-Michalska, P Malak
Zagadnienia Naukoznawstwa, 2017
52017
Infobroker - definicja misji, zadania i kompetencje
M Kowalska
Infobrokerstwo - idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, 161-193, 2015
52015
Crowdsourcing in Libraries
M Kowalska
Around the Book the Library and Information. The present state - challenges …, 2014
52014
Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
M Kowalska
Przegląd Biblioteczny 85 (3), 324-341, 2017
42017
Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego
M Kowalska
Folia Toruniensia 8 (2008), 117-135, 2008
42008
The Role of Visualization in the Shaping and Exploration of the Individual Information Space: Part 1.
V Osinska, M Kowalska, Z Osinski
Knowledge Organization 45 (7), 2018
32018
Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne.
M Kowalska, T Wojewódzki
Ateneum. Szkoła Wyższa, 2015
32015
Crowdsourcing-generowanie i zarządzanie innowacjami w świetle wikinomii
M Kowalska
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 11, 219-232, 2012
32012
Kształcenie infobrokerów w Toruniu
M Kowalska
Folia Toruniensia 11 (2011), 125-134, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20