Małgorzata Kowalska
TitleCited byYear
Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich
M Kowalska
Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007
15*2007
Crowdsourcing internetowy–pozytywny wymiar partycypacji społecznej
M Kowalska
Konteksty-istota-uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie …, 2015
132015
Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty - istota - uwarunkowania
M Kowalska
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015
13*2015
Wykorzystywanie koncepcji mądrości tłumu w działalności bibliotek
M Kowalska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 2 (2012), 99-112, 2012
82012
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2. Analiza treściowa
M Kowalska, W Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (2009), 91-107, 2009
7*2009
Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1. Analiza ilościowa,
M Kowalska, W Ciszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (2008), 95-112, 2008
7*2008
Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich-próba oceny doświadczeń krajowych
M Kowalska
Biuletyn EBIB 11 (2006), 2006
52006
Crowdsourcing in Libraries
M Kowalska
Around the Book the Library and Information. The present state - challenges …, 2014
42014
Infobroker - definicja misji, zadania i kompetencje
M Kowalska
Infobrokerstwo - idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, 161-193, 2015
32015
Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne.
M Kowalska, T Wojewódzki
Ateneum. Szkoła Wyższa, 2015
32015
Kształcenie infobrokerów w Toruniu
M Kowalska
Folia Toruniensia 11 (2011), 125-134, 2011
32011
Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych-koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?
M Kowalska
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2009
32009
Otwarte zasoby edukacyjne – istota i znaczenie
M Kowalska
Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, 2009
2*2009
Digitalizacja zasobów bibliotek polskich [Digitalization of Polish Libraries Holdings], a Ph. D
M Kowalska
thesis at the Institute of Library Science and Bibliology of the Nicholaus …, 2006
22006
Cyfrowa ochrona dorobku dokumentalnego ludzkości w programach i wytycznych Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, UNESCO i IFLA
M Kowalska
Przegląd Biblioteczny 2 (2005), 186-200, 2005
22005
Distribution of date elements and its relationship to the types of digital libraries: Analysing aggregated metadata of a Polish large-scale distributed system
V Osinska, KK Matusiak, M Kowalska, B Bednarek-Michalska, P Malak
Journal of Librarianship and Information Science, 0961000617742460, 2017
12017
Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
M Kowalska
Przegląd Biblioteczny 85 (3), 324-341, 2017
12017
Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek–obecność książki w polskich mediach elektronicznych
M Kowalska
Książka i prasa w kulturze, 354-374, 2013
12013
Poziom kształcenia i przygotowania do zawodu na studiach bibliologicznych w ocenie studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu-wyniki badań
M Kowalska, W Ciszewska
e-mentor 5 (2011), 76-83, 2011
12011
Nowe role i specjalności pracowników bibliotek : broker informacji
M Kowalska
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność, 39-56, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20