Follow
Aleksander Panasiuk
Aleksander Panasiuk
Professor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland. ORCID:0000-0002-5807-6636.
Verified email at uj.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Współczesna ekonomika usług
S Flejterski, A Panasiuk, J Perenc, G Rosa, ( red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
2162005
Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
A Panasiuk
ISBN 978-83-0114-722-8, 2007
169*2007
Marketing usług turystycznych
A Panasiuk, ( red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 83-01-14517-X, 2006
164*2006
Potencjał turystyczny Zagadnienia ekonomiczne
A Panasiuk, ( red.)
WNUS, 2010
152*2010
Rynek turystyczny: studium strukturalne
A Panasiuk
Difin, 2014
1232014
Potencjał turystyczny
B Meyer, A Panasiuk
WNUS, 2010
121*2010
Ekonomika turystyki i rekreacji
A Panasiuk, R Nauk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
1192011
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
A Panasiuk, ( red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012
100*2012
Gospodarka turystyczna
A Panasiuk, ( red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
1002008
Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe
A Panasiuk, ( red.)
EPT nr 82 1, 2012
92*2012
Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki
A Panasiuk, ( red.)
EPT nr84, 2012
88*2012
Tourism infrastucture as a determinant of regional development
A Panasiuk
Ekonomika ir Vydba. Aktuajlios ir Perspectivos, 2007
802007
Zarządzanie organizacjami usługowymi
K Rogoziński, A Panasiuk
Zeszyt Naukowy, 2010
77*2010
Strategie rozwoju turystyki w regionie
B Meyer, D Milewski, A Panasiuk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
75*2009
Usługi w Polsce 2012
B Iwankiewicz-Rak, A Panasiuk, K Rogoziński
WNUS, 2012
72*2012
Turystyka na obszarch przyrodniczo cennych
M Jalinik, ( red.), A Panasiuk, współautor
Oficyna Wydawnicza Politechniki BIałostockiej, 2010
722010
Turystyka religijna
Z Kroplewski, A Panasiuk, ( red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
72*2010
Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie
B Filipiak, A Panasiuk, ( red.)
Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Warszawa: PWN, 2008
65*2008
Hotelarstwo: usługi-eksploatacja-zarządzanie
A Panasiuk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
622009
Popyt turystyczny. Uwarunkowania
A Panasiuk, ( red.)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012
60*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20