Zbigniew Bentyn
Title
Cited by
Cited by
Year
Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym
E Gołembska, D Kempny, J Witkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
392005
Logistic performance development of the countries on the path along the new silk road
AZ Acar, Z Bentyn, B Kocaoglu
European Transport-Trasporti Europei, 2015
72015
Turkey as a Regional Logistic Hub in Promotion of Revivaling Ancient Silk Route between Europe and Asia
A Avni, Z Bentyn, B Kocaoglu
Journal of Management Marketing and Logistics, 94-109, 2015
72015
Poland as an regional logistic hub serving the development of northern corridor of the new silk route
Z Bentyn
Journal of Management, Marketing and Logistics 3 (2), 135-144, 2016
52016
E-logistyka narzędziem rozwoju globalnych sieci dostaw
Z Bentyn
Gospodarka materiałowa i logistyka, 2015
42015
Logistic performance development of the countries on the northern corridor of the new silk road
Z Bentyn
European Transport\Trasporti Europei, 1-15, 2017
32017
Adaptacja łańcuchów dostaw do potrzeb przemysłu 4.0
Z Bentyn
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
32017
Logistyka w gospodarce turystycznej
Z Bentyn
Uniwersytet Ekonomiczny, 2013
32013
Logistyka usług: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania
E Gołembska, Z Bentyn, M Gołembski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
22017
Potencjalny wpływ Brexitu na zmianę wydajności logistycznej Zjednoczonego Królestwa
Z Bentyn
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 21-30, 2017
22017
Wpływ przywracania wyjątkowych kontroli granicznych w strefie Schengen na funkcjonowanie europejskich łańcuchów dostaw
Z Bentyn
Ekonomia XXI Wieku, 197-207, 2016
22016
Transformacja łańcuchów dostaw dzięki wirtualizacji procesów logistycznych oraz zmianie zachowań konsumenckich
Z Bentyn
Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5, 46-56, 2016
22016
Wpływ rozwiązań informatycznych na zmianę zachowań nabywczych klientów oraz rozwiązań logistycznych przedsiębiorstw handlowych
Z Bentyn
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 63-72, 2012
22012
Development of business strategies based on logistics performance of the Republic of Croatia
Z Bentyn, A Luetić, N Šerić
Ekonomski vjesnik/Econviews-Review of Contemporary Business …, 2020
12020
Strategie europejskich łańcuchów dostaw zmierzające do redukcji negatywnych konsekwencji realizacji brexitu
Z Bentyn
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 33-42, 2018
12018
Poland as an example of economic development through parcipaon in European supply chains
Z Bentyn, J Majchrzak-Lepczyk, Z Bentyn, J Majchrzak-Lepczyk
Changes and Challenges in the Modern World Economy: Recent Advances in …, 2016
12016
E-commerce and the development of logistics space
J Majchrzak-Lepczyk, Z Bentyn, B Bober
Logistyka, 33--35, 2016
12016
Wydajność logistyczna w Europie w perspektywie transportowych projektów infrastrukturalnych Turcji
Z Bentyn
TTS Technika Transportu Szynowego 22, 2015
12015
Przemiany uwarunkowań logistycznych w Polsce jako efekt integracji z krajami Unii Europejskiej
Z Bentyn
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 375-384, 2015
12015
Odporność globalnych łańuchów dostaw na zmiany otoczenia gospodarczego
Z Bentyn
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 44--56, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20