Maciej Oziemblowski
Maciej Oziemblowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zweryfikowany adres z upwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Colour, phenolic content and antioxidant capacity of some fruits dehydrated by a combination of different methods
CH Chong, CL Law, A Figiel, A Wojdyło, M Oziembłowski
Food chemistry 141 (4), 3889-3896, 2013
1492013
Effect of pulsed electric field treatment on shelf life and nutritional value of apple juice
K Dziadek, A Kopeć, T Dróżdż, P Kiełbasa, M Ostafin, K Bulski, ...
Journal of food science and technology 56 (3), 1184-1191, 2019
292019
Comparison of old cherry cultivars grown in Czech Republic by chemical composition and bioactive compounds
A Nawirska-Olszańska, J Kolniak-Ostek, M Oziembłowski, A Ticha, ...
Food chemistry 228, 136-142, 2017
252017
Effect of film-forming alginate/chitosan polyelectrolyte complex on the storage quality of pork
D Kulig, A Zimoch-Korzycka, Ż Król, M Oziembłowski, A Jarmoluk
Molecules 22 (1), 98, 2017
242017
Effect of pulsed electric field (PEF) on Escherichia coli within the liquid whole egg
A Malicki, M Oziemblowski, J Molenda, T Trziszka, S Bruzewicz
Bull. Vet. Inst. Pulawy 48 (4), 371-373, 2004
212004
Influence of the season of the year on some technological parameters and ultrastructure of PSE, normal and DFD chicken breast muscles
T Lesiow, T Sazmanko, M Korzeniowska, L Bobak, M Oziemblowski
Proceedings XIX. European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 21-25, 2009
202009
Pulsed electric fields (PEF) as an unconventional method of food preservation
M Oziembłowski, W Kopeć
Polish journal of food and nutrition sciences 14 (55), 31-35, 2005
202005
Rheological, chemical and physical characteristics of golden berry (Physalis peruviana L.) after convective and microwave drying
A Nawirska-Olszańska, B Stępień, A Biesiada, J Kolniak-Ostek, ...
Foods 6 (8), 60, 2017
192017
Sensory quality and selected physicochemical properties of processed meat products produced in different plants
T Szmańko, M Oziembłowski, E Dworecka, D Dobrowolska
Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 5 (2), 93-105, 2006
192006
Ultra słaba luminescencja (USL) jako potencjalna metoda oceny jakości żywności tradycyjnej
M Oziembłowski, M Dróżdż, P Kiełbasa, T Dróżdż, A Gąsiorski, P Nawara, ...
Przegląd Elektrotechniczny 93 (12), 131-134, 2017
162017
Impact of pulsed electric field on the quality of unpasteurized beer
M Oziembłowski, M Dróżdż, P Kiełbasa, T Dróżdż, M Gliniak, P Nawara, ...
2017 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 1-4, 2017
122017
Pulsed Electric Fields (PEF) treatment on microorganisms in the context of food technology
M Oziembłowski, T Dróżdż, P Wrona
Przegląd Elektrotechniczny 89 (12), 222-225, 2013
112013
Oddziaływanie Pulsacyjnych Pól Elektrycznych (PEF) na mikroorganizmy w kontekście technologii żywności
M Oziembłowski, T Dróżdż, P Wrona
Przegląd Elektrotechniczny 12 (89), 222-225, 2013
112013
Konstrukcja i analiza modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym
S Lis, M Tomasik, K Nęcka, T Dróżdż, P Nawara, P Wrona, ...
Przegląd elektrotechniczny 91 (12), 147-150, 2015
102015
Ocena ważności cech sera twardego i miejsca jego zakupu w opiniach konsumentów z Holandii, Niemiec i Polski
M Nowak, M Oziemblowski, T Trziszka, H Ben
Żywność Nauka Technologia Jakość 20 (5), 2013
102013
An attempt to compare the quality of chicken eggs from cage system and ecological production
T Trziszka, Z Dobrzanski, M Oziemblowski, A Jarmoluk, G Krasnowska
Archiv fur Geflugelkunde 68 (6), 269-274, 2004
102004
Characteristics of photovoltaic power unit under variable metheorological conditions
K Nęcka, S Lis, T Dróżdż, M Oziembłowski, P Kiełbasa, M Tomasik, ...
Przegląd Elektrotechniczny 92 (12), 2016
92016
Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na wzrost drożdży Yarrowia lipolytica
M Ostafin, K Bulski, T Dróżdż, P Nawara, K Nęcka, S Lis, P Kiełbasa, ...
Przegląd Elektrotechniczny 12, 117-121, 2016
82016
Analiza wpływu sygnału zakłócającego na jakość klasycznego i neuronowo-rozmytego sterowania piecem indukcyjnym
S Lis, M Tomasik, K Nęcka, M Oziembłowski, P Kiełbasa, PN OSTAFIN, ...
Transfer 100, 1, 2016
82016
Effect of pulsed electric field strength and number of pulses on fatty acid profile of liquid whole egg
M Oziembłowski, T Dróżdż, IP Kurytnik, Ł Bobak
2014 ELEKTRO, 678-682, 2014
82014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20