Gulsen Aydin Keskin
Gulsen Aydin Keskin
Endüstri Mühendisliği, Kocaeli Üniversitesi
Zweryfikowany adres z kocaeli.edu.tr
TytułCytowane przezRok
The Fuzzy ART algorithm: A categorization method for supplier evaluation and selection
GA Keskin, S İlhan, C Özkan
Expert Systems with Applications 37 (2), 1235-1240, 2010
1992010
An alternative evaluation of FMEA: Fuzzy ART algorithm
GA Keskin, C Özkan
QUality and reliability engineering international 25 (6), 647-661, 2009
832009
Multivariate methods for ground-level ozone modeling
B Özbay, GA Keskin, ŞÇ Doğruparmak, S Ayberk
Atmospheric Research 102 (1-2), 57-65, 2011
522011
Multiple criteria ABC analysis with FCM clustering
G Aydin Keskin, C Ozkan
Journal of Industrial Engineering 2013, 2013
422013
Using integrated fuzzy DEMATEL and fuzzy C: means algorithm for supplier evaluation and selection
GA Keskin
International Journal of Production Research 53 (12), 3586-3602, 2015
402015
Predicting tropospheric ozone concentrations in different temporal scales by using multilayer perceptron models
B Özbay, GA Keskin, ŞÇ Doğruparmak, S Ayberk
Ecological informatics 6 (3-4), 242-247, 2011
212011
A Variant Perspective to Performance Appraisal System: Fuzzy C – Means Algorithm
C Özkan, G Aydın Keskin, S İlhan Omurca
International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and …, 2014
132014
Using principal component analysis and fuzzy c-means clustering for the assessment of air quality monitoring
Ş Çetin Doğruparmak, G Aydın Keskin, S Yaman, A Alkan
Atmospheric Pollution Research, 656-66, 2014
132014
A comparative study of production–inventory model for determining effective production quantity and safety stock level
G Aydın Keskin, S İlhan Omurca, N Aydın, E Ekinci
Applied Mathematical Modelling, 2015
62015
Çok kriterli ABC analizi problemine farklı bir bakış açısı: bulanık analitik hiyerarşi prosesi-ideal çözüme yakınlığa göre tercih sıralama tekniği
A Kılıç, S Aygün, GA Keskin, K Baynal
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014
62014
An integrated customer relationship management and Data Mining framework for customer classification and risk analysis in health sector
A Alsaç, M Çolak, GA Keskin
2017 6th International Conference on Industrial Technology and Management …, 2017
42017
ALTI SİGMA YÖNTEMİ İLE İMALAT SEKTÖRÜNDE ERGONOMİK RİSK İNDİRGEME UYGULAMASI
B DURMUŞOĞLU, GA KESKİN
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 293-300, 2015
32015
Fuzzy adaptive resonance theory approach to supplier involvement in product development: a case study in Turkish automobile industry
C Ozkan, G Akman, GA Keskin, FM Otkur
European Journal of Industrial Engineering 5 (1), 43-63, 2010
12010
Bir Konteyner Limanında Etkin Saha Planlaması için Simülasyon Tabanlı Bir Yaklaşım
M ÇOLAK, GA KESKİN, E Hatice, C BEKTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (3), 1157-1164, 2018
2018
Bir çağrı merkezindeki bekleme sürelerinin kuyruk modelleri ile iyileştirilmesi
GA KESKİN, M Çolak, GK Kostak
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (1), 55-68, 2018
2018
A Simulation Based Approach for Efficient Yard Planning in a Container Port
M ÇOLAK, GA KESKİN, E Hatice, C BEKTAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (3), 1157-1164, 2018
2018
Improvement of production time with Method Time Measurement (MTM) method: a case study at white goods sub-ındustry
GA Keskin, M Çolak, B Çelik, S Avcı
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (3), 417-424, 2016
2016
Metot Zaman Ölçümü (MZÖ) yöntemi ile üretim süresinin iyileştirilmesi: beyaz eşya yan sanayisinde bir uygulama
GA Keskin, M Çolak, B Çelik, S Avcı
Sakarya University Journal of Science 20 (3), 417-424, 2016
2016
ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ-İDEAL ÇÖZÜME YAKINLIĞA GÖRE TERCİH SIRALAMA TEKNİĞİ.
A KILIÇ, S AYGÜN, GA KESKİN, K BAYNAL
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 20 (6), 2014
2014
İMALAT FİRMALARINDA ÇEVİK ÜRETİMİN ALGILANMA SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
G Akman, GA Keskin
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 53-66, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20