Katarzyna Rostek
Title
Cited by
Cited by
Year
The reference model of competitiveness factors for SME medical sector
K Rostek
Economic Modelling 29 (5), 2039-2048, 2012
532012
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
242015
Systemy wspomagania decyzji
W Bojar, K Rostek, L Knopik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
202014
Benchmarking collaborative networks
K Rostek
Springer, 2015
192015
Informatyka gospodarcza
J Zawiła-Niedêwiecki, K Rostek, A Gàsiorkiewicz
162010
Cloud business intelligence for SMEs consortium
K Rostek, M Wiśniewski, A Kucharska
foundations of management 4 (1), 105-122, 2012
142012
Business intelligence for insurance companies
K Rostek
Foundations of Management 1 (1), 65, 2009
122009
Business intelligence for SME
K Rostek
SMEs and enterpreneurship 2, 164-190, 2010
102010
Differentiating criteria and segmentation of Polish startup companies
K Rostek, A Skala
Problemy Zarządzania, 2017
82017
Differentiating criteria for high-tech companies
K Rostek, A Skala
Management and Production Engineering Review 5, 2014
82014
Analiza porównawcza modeli systemów ratownictwa w Polsce iw wybranych krajach
G Kunikowski, K Rostek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2017
62017
Modeling commercial potential of innovative projects
K Rostek
International Review of Management and Business Research 3 (1), 78, 2014
62014
The mutual benchmarking method for SMEs' competitive strategy development
K Rostek
foundations of management 5 (2), 81-96, 2013
62013
The impact of conscious and organized change management on efficiency of functioning the network organization
K Rostek, D Młodzianowski
Management and Production Engineering Review, 2018
52018
The paradigm of mutual benchmarking in the context of SMEs' competitiveness development,"
K Rostek
International Journal of Business and Management Research 2 (1), 66-89, 2014
52014
Dedicated business intelligence system for SMEs consortium
K Rostek
African Journal of Business Management 7 (13), 999-1014, 2013
52013
Functional enhancements to project management information systems
J Moszkiewicz, K Rostek
Foundations of Management 3 (1), 47-66, 2011
52011
Współzależność informacji sieciowych oraz zmian indeksów zachodzących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
K Rostek, P Młodzianowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017
42017
Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. Studium porównawcze przedsiębiorstw KET oraz ICT
K Rostek, A Skala
Studia Ekonomiczne 281, 155-167, 2016
42016
Zarządzanie wiedzą w doskonaleniu i rozwoju systemu bezpieczeństwa
K Rostek, M Wiśniewski
Logistyka, 1292--1302, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20