Przemysław Jatkiewicz
Przemysław Jatkiewicz
Doktor inżynier, Uniwersytet Gdański
Verified email at ip-info.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
System GMDSS: regulaminy, procedury i obsługa
J Czajkowski
Skryba Sp. z oo, 2002
152002
Ochrona Danych Osobowych Teoria i Praktyka
P Jatkiewicz
Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015
42015
Identifying factors of an information security management system of local self-government bodies
P Jatkiewicz
EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 50-65, 2013
42013
Wdrożenie wybranych wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego
P Jatkiewicz
Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016
22016
Bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządu terytorialnego
R Cierocki, P Jatkiewicz
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych zeszyt 29/2013 ISSN 1232-4671, 63-77, 2013
22013
Prezentacja zasobów informacji w systemach informatycznych jednostek samorządowych
P Jatkiewicz
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 39-51, 2016
12016
Ocena funkcjonalności gminnych portali informacyjnych w Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych
P Jatkiewicz
1*2011
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
P Jatkiewicz
Informatyka ekonomiczna Teoria i zastosowania, 2019
2019
Presentation of information resources in the information systems of local government
P Jatkiewicz
Collegium of Economic Analysis Annals, 39-52, 2016
2016
Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym
P Jatkiewicz, T Kifner, A Mizerski, T Klasa, J Żmudziński, A Niemiec
Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016
2016
Authorisation conditions in IT systems used by self-government units
P Jatkiewicz
Information Systems Development and Applications, 35-54, 2015
2015
Metody autoryzacji w systemach informatycznych jednostek samorządowych
P Jatkiewicz
Collegium of Economic Analysis Annals, 117-130, 2015
2015
Uwarunkowania zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego
P Jatkiewicz
2014
Ocena bezpieczeństwa portali internetowych jednostek samorządowych województwa pomorskiego
P Jatkiewicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2 (2), 71-82, 2011
2011
Czynnik ludzki a bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządu terytorialnego w "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia"
P Jatkiewicz
Monografie i Opracowania nr 569, 2010
2010
Rola podpisu elektronicznego w funkcjonowaniu gospodarki
P Jatkiewicz
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2009
2009
Platforma licytacji
P Jatkiewicz
IT w administracji, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17