Kinga Korniejenko
Kinga Korniejenko
Zweryfikowany adres z mech.pk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mechanical properties of geopolymer composites reinforced with natural fibers
K Korniejenko, E Frączek, E Pytlak, M Adamski
Procedia Engineering 151, 388-393, 2016
612016
Thermal insulation and thermally resistant materials made of geopolymer foams
M Łach, K Korniejenko, J Mikuła
Procedia Eng 151, 410-416, 2016
462016
Material solutions for passive fire protection of buildings and structures and their performances testing
K Mróz, I Hager, K Korniejenko
Procedia Engineering 151, 284-291, 2016
292016
The mechanical properties of flax and hemp fibres reinforced geopolymer composites
K Korniejenko, M Łach, M Hebdowska-Krupa, J Mikuła
IOP Conference Series. Materials Science and Engineering 379, 01202, 2018
122018
Fly ash based fiber-reinforced geopolymer composites as the environmental friendly alternative to cementitious materials
K Korniejenko, J Mikuła, M Łach
92015
Geopolymers as a material suitable for immobilization of fly ash from municipal waste incineration plants
M Łach, D Mierzwiński, K Korniejenko, J Mikuła, M Hebda
Journal of the Air & Waste Management Association 68 (11), 1190-1197, 2018
82018
Mechanical properties of wood fiber reinforced geopolymer composites with sand addition
G Furtos, L Silaghi-Dumitrescu, P Pascuta, C Sarosi, K Korniejenko
Journal of Natural Fibers, 1-12, 2019
72019
Krytyczna analiza polityki zdrowotnej w zakresie przekształcania szpitali publicznych w spółki prawa handlowego
A Szetela, K Lichwa, K Korniejenko
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych …, 2011
62011
Możliwości dofinansowania transferu technologii i wiedzy naukowo-technicznej z jednostek naukowo-badawczych do sektora MSP w Polsce, w: M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.)
K Korniejenko
Problemy gospodarki światowej, 2010
62010
Fly ash as a raw material for geopolymerisation-mineralogical composition and morphology
K Korniejenko, M Łach, J Marczyk, C Ziejewska, NP Halyag, G Mucsi
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 706 (1), 012006, 2019
52019
A comparative study of linen (Flax) fibers as reinforcement of fly ash and clay brick powder based geopolymers
G Silva, S Kim de Aguilar, A Castañeda, R Donayre, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018
52018
Mechanical Properties of Raffia Fibres Reinforced Geopolymer Composites
K Korniejenko, M Łach, J Mikuła
Advances in Natural Fibre Composites, 135-144, 2018
52018
Przegląd technologii immob [i] lizacji odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem geopolimerów
K Korniejenko, J Mikuła
52014
Recykling materiałowy odpadów TETRA-PAKU
K Korniejenko, S Kuciel, J Mikuła
Czasopismo Techniczne. Mechanika 106, 181-185, 2009
52009
A Comparative Study of Mechanical Properties of Fly Ash-Based Geopolymer Made by Casted and 3D Printing Methods
K Korniejenko, M Łach, SY Chou, WT Lin, J Mikuła, D Mierzwiński, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 660 (1), 012005, 2019
42019
Fly ash as a raw material for geopolymerisation-chemical composition and physical properties
K Korniejenko, NP Halyag, G Mucsi
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 706 (1), 012002, 2019
42019
Effect of coffee grounds addition on efflorescence in fly ash-based geopolymer
D Mierzwiński, K Korniejenko, M Łach, J Mikuła, J Krzywda
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 416, 012035, 2018
42018
The Effect of Additives on the Properties of Metakaolin and Fly Ash Based Geopolymers
M Łach, K Korniejenko, M Hebdowska-Krupa, J Mikuła
MATEC Web of Conferences 163, 06005, 2018
42018
Możliwości wsparcia technicznych studiów podyplomowych narzędziami zdalnymi na przykładzie projektu „PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem”
K Korniejenko
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015
42015
Ocena możliwości wytwarzania płyt dla potrzeb budownictwa ze zużytych opakowań typu tetra-pak
K Korniejenko, S Kuciel, J Mikuła
Archives of Foundry Engineering 10, 119-124, 2010
42010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20