Tomasz Sitek
Tomasz Sitek
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk
Zweryfikowany adres z wsb.gda.pl
TytułCytowane przezRok
Information technology assessment using a functional prototype of the agent based system
A Czarnecki, C Orłowski, T Sitek, A Ziółkowski
Foundations of Control and Management Sciences 9, 7-28, 2009
132009
Ocena technologii informatycznych - koncepcja wykorzystania systemów inteligentnych
T Sitek, C Orłowski
Komputerowo zintegrowane zarządzanie 2, 153-159, 2007
12*2007
ONTOLOGIES VS. RULES–COMPARISON OF METHODS OF KNOWLEDGE REPRESENTATION BASED ON THE EXAMPLE OF IT SERVICES MANAGEMENT
A CZARNECKI, T SITEK
Information Systems Architecture and Technology: Intelligent Information …, 2013
112013
Model of management of knowledge bases in the information technology evaluation environment
T Sitek, C Orłowski
Information systems architecture and technology: models of the organisation …, 2008
112008
Intelligent Knowledge-Based Model for IT Support Organization Evolution
J Chabik, C Orłowski, T Sitek
Smart Information and Knowledge Management, 177-196, 2010
102010
Supporting management decisions with intelligent mechanisms of obtaining and processing knowledge
C Orłowski, T Sitek
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and …, 2010
72010
Implementation of business processes in smart cities technology
C Orłowski, A Ziółkowski, A Orłowski, P Kapłański, T Sitek, ...
Transactions on Computational Collective Intelligence XXV, 15-28, 2016
32016
High-Level Model for the Design of KPIs for Smart Cities Systems
C Orłowski, A Ziółkowski, A Orłowski, P Kapłański, T Sitek, ...
Transactions on Computational Collective Intelligence XXV, 1-14, 2016
32016
Projekt-czynnik-decyzja. Badanie czynników decyzyjnych w projektach informatycznych i ich wpływu na powodzenie projektów
A Ziółkowski, T Sitek
Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 49-61, 2013
32013
Application Of Algorithms for Reasoning from Imperfect Knowledge in IT Evaluation Environment
T Sitek, C Orłowski
Information Systems Architecture and Technology: System Analysis in Decision …, 2009
3*2009
Weryfikacja struktur baz wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych
T Sitek, C Orłowski, J Namieśnik
Knosala R.(red.):„Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie 2, 399-4083, 2009
32009
Model zarządzania zasobami wiedzy w środowisku oceny technologii informatycznych
T Sitek, C Orłowski
Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, 403-412, 2008
32008
Experience-driven model of decision-making processes in project teams
C Orłowski, A Sarzyński, T Sitek, A Ziółkowski
Cybernetics and Systems 46 (1-2), 131-143, 2015
22015
Methods of incomplete and uncertain knowledge acquisition in the knowledge processing environment
C Orłowski, T Sitek, R Rybacki
KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies …, 2010
22010
Badanie Technologii Informatycznych u Dostawcy Usług Internetowych
C Orłowski, T Sitek, M Nalewajko
Inżynieria Oprogramowania W Procesach Integracji Systemów Informatycznych …, 2010
22010
Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstępnego w systemach agentowych
T Sitek, P Weichbroth
Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, 303-313, 2009
22009
Evaluation of information technologies - concept of using intelligent systems
T Sitek, C Orłowski
Information systems architecture and technology : application of information …, 2007
2*2007
Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych
T Sitek
Zarządzanie technologiami informatycznymi: stan i perspektywy rozwoju, 69-82, 2006
22006
Designing Aggregate KPIs as a Method of Implementing Decision-Making Processes in the Management of Smart Cities
C Orłowski, A Ziółkowski, A Orłowski, P Kapłański, T Sitek, ...
Transactions on Computational Collective Intelligence XXV, 29-42, 2016
12016
Ontology of the design pattern language for smart cities systems
C Orłowski, A Ziółkowski, A Orłowski, P Kapłański, T Sitek, ...
Transactions on Computational Collective Intelligence XXV, 76-100, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20