Wojciech Dyduch
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Twórcza strategia organizacji
W Dyduch
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013
1002013
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej
W Dyduch
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008
962008
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu–logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna
S Cyfert, W Dyduch, D Latusek‑Jurczak, J Niemczyk, A Sopińska
Organization and Management, 2014
862014
Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu,[w:] W. Czakon (red.)
W Dyduch
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2011
61*2011
Składniki i wymiary kapitału społecznego organizacji
W Dyduch
Organizacja i Kierowanie, 47-59, 2004
282004
Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kapitał intelektualny dylematy i wyzwania, red
M Bratnicki, J Strużyna, W Dyduch
A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu–National-Louis University, Nowy Sącz, 2001
272001
Corporate entrepreneurship measurement for improving organizational performance
W Dyduch
Journal of Economics and Management 4 (1), 15-40, 2008
202008
Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci
W Dyduch, M Bratnicki
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
192015
Przedsiębiorczość a kapitał społeczny
M Bratnicki, W Dyduch, P Zbierowski
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 3 (12), 635, 2002
192002
W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego
M Bratnicki, W Dyduch
Organizacja i Kierowanie, 3-15, 2003
172003
Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w nowej ekonomii [w:] Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red
W Dyduch, M Szczepankiewicz, E Szczepankiewicz
Polanica Zdrój, 193, 2001
172001
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im
W Dyduch
K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2008
152008
Strategizing corporate entrepreneurship for value creation and value capture.
W Dyduch, M Bratnicki
International Journal of Contemporary Management 17 (1), 2018
142018
Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar
K Bratnicka, W Dyduch
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2014
132014
Przedsiębiorczość-element kultury organizacyjnej
M Bratnicki, W Dyduch
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 81-92, 2002
132002
Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności
W Dyduch
132001
Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach
W Dyduch
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 9-20, 2005
122005
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności
W Dyduch
Organizacja i Zarządzanie 4, 37-51, 2008
112008
Innowacyjność organizacji–istota, pomiar i powiązanie z efektywnością [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J
W Dyduch
Bogdanienko, M. Kuzela, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007
92007
Strategic contradictions: An integrative framework, empirical test and practical applications
M Bratnicki, W Dyduch, R Kozłowski, M Kulikowska
SMS and Strategy Academy Conference on Strategy: Plurality, Perspectives and …, 2002
92002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20