dr Andrzej Dakowicz
dr Andrzej Dakowicz
Zakład Psychologii, Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji
A Dakowicz
Trans Humana, 2000
212000
Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego
A Dakowicz
Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 2014
122014
Powodzenie małżeństwa
A Dakowicz
Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa …, 2014
82014
Psychologiczna analiza małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji
A Dakowicz
T. Rostowska & A. Lewandowska--Walter (Eds.), Małżeństwo i rodzicielstwo a …, 2012
72012
Potrzeby indywidualne małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku
A Dakowicz
Edukacja. Studia, badania, innowacje 3, 99-105, 2011
72011
Postawy rodzicielskie małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku
A Dakowicz
W świecie dziecka. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rodziny …, 1999
41999
Psychologiczna analiza systemów rodzinnych małżeństw zaangażowanych religijnie
A Dakowicz
Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 30 (1), 111-125, 2012
32012
Psychologiczno-pedagogiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn w kontekście noetycznego wymiaru osobowości
L Dakowicz, A Dakowicz
Mistrz i Przyjaciel. Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. M …, 2018
22018
Marital success from the perspective of Kozielecki’s transgression model
A Dakowicz
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 40 (1), 321-333, 2015
22015
Potrzeby indywidualne małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji
A Dakowicz
Studia Psychologica 15 (1), 33-44, 2015
22015
Wiedza o sobie nawzajem małżonków charakteryzujących się wysokim i niskim poziomem transgresji
A Dakowicz
Przegląd Psychologiczny 58 (1), 31-42, 2015
22015
The affective sphere of spouses with high or low relationship satisfaction
A Dakowicz
Progress in Health Sciences 4 (2), 96-101, 2014
22014
Wychowanie do życia w rodzinie - wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia
L Dakowicz, A Dakowicz
Studia nad Rodziną 35 (2), 65-75, 2014
22014
Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych
A Dakowicz
Pedagogika Społeczna 46 (4), 69-81, 2012
22012
Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie samoakceptacji
L Dakowicz, A Dakowicz
Pedagogika Społeczna 1, 147-160, 2019
12019
Specyfika wybranych czynników osobowości kobiet i mężczyzn o różnym typie płci psychologicznej
A Dakowicz
Edukacja. Tealogia i dialog. Płeć i gender w perspektywie psychologii …, 2015
12015
Specificity of psychon structure forming the personality of transgressive and protective spouses
A Dakowicz
Polish Psychological Bulletin, 2015
12015
Trening umiejętności wychowawczych jako forma doskonalenia zawodowego nauczyciela
L Dakowicz, A Dakowicz
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009
12009
Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie transgresji
A Dakowicz, L Dakowicz
Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 40 (4), 295-310, 2019
2019
Analiza systemów rodzinnych małżonków o wyższym i niższym poziomie poczucia bezpieczeństwa
L Dakowicz, A Dakowicz
Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym …, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20