dr Andrzej Dakowicz
dr Andrzej Dakowicz
Zakład Psychologii, Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji
A Dakowicz
Trans Humana, 2000
182000
Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego
A Dakowicz
Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA, 2014
102014
Psychologiczna analiza małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji
A Dakowicz
T. Rostowska & A. Lewandowska--Walter (Eds.), Małżeństwo i rodzicielstwo a …, 2012
72012
Potrzeby indywidualne małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku
A Dakowicz
Edukacja. Studia, badania, innowacje 3, 99-105, 2011
72011
Postawy rodzicielskie małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku
A Dakowicz
W świecie dziecka. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rodziny …, 1999
51999
Psychologiczna analiza systemów rodzinnych małżeństw zaangażowanych religijnie
A Dakowicz
Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 30 (1), 111-125, 2012
32012
Psychologiczno-pedagogiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn w kontekście noetycznego wymiaru osobowości
L Dakowicz, A Dakowicz
Mistrz i Przyjaciel. Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. M …, 2018
22018
Marital success from the perspective of Kozielecki’s transgression model
A Dakowicz
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 40 (1), 321-333, 2015
22015
The affective sphere of spouses with high or low relationship satisfaction
A Dakowicz
Progress in Health Sciences 4 (2), 96-101, 2014
22014
Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych
A Dakowicz
Pedagogika Społeczna 46 (4), 69-81, 2012
22012
Specificity of psychon structure forming the personality of transgressive and protective spouses
A Dakowicz
Polish Psychological Bulletin 46 (4), 535-542, 2015
12015
Potrzeby indywidualne małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji
A Dakowicz
Studia Psychologica 15 (1), 33-44, 2015
12015
Wychowanie do życia w rodzinie - wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia
L Dakowicz, A Dakowicz
Studia nad Rodziną 35 (2), 65-75, 2014
12014
Trening umiejętności wychowawczych jako forma doskonalenia zawodowego nauczyciela
L Dakowicz, A Dakowicz
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009
12009
Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie samoakceptacji
L Dakowicz, A Dakowicz
Pedagogika Społeczna 1, 147-160, 2019
2019
Poczucie bezpieczeństwa małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku
L Dakowicz, A Dakowicz
Studia nad Rodziną 21 (3), 137-148, 2017
2017
„Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina”. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ. Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 584
A Dakowicz
Studia z Teorii Wychowania 8 (4 (21)), 235-240, 2017
2017
Recenzja książki pt. Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Augustyna SJ. Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
A Dakowicz
Studia z Teorii Wychowania 21, 235-240, 2017
2017
Marital Satisfaction: A Psychological and Pedagogical Analysis of the Social Competence of Spouses
L Dakowicz, A Dakowicz
Rocznik Teologii Katolickiej 16 (2), 97-109, 2017
2017
Psychotransgresyjne ujęcie powodzenia małżeństwa
A Dakowicz
Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 30 (2), 96-110, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20