Follow
Wiktor Filipek
Wiktor Filipek
Unknown affiliation
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Numerical simulation of ventilation of blind drifts with a force-exhaust overlap system in the condition of methan and dust hazards
M Branny, W Filipek
Archives of Mining Sciences 53 (2), 221-234, 2008
192008
Theoretical foundations of the implementation of controlled pyrotechnical reactions as an energy source for transportation from the sea bed
W Filipek, K Broda
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 117-124, 2016
82016
The Theoretical Basis of the Concept of Using the Controlled Pyrotechnical Reaction Method as an Energy Source in Transportation from the Sea Bed.
W Filipek, K Broda
TransNav: International Journal on Marine Navigation & Safety of Sea …, 2017
62017
O zjawisku kolmatacji i jego wpływie na otoczenie.(The Phenomenon of Colmatage and Its Effect on the Environment)
A Trzaska, K Broda, W Filipek, K Sobowska
Archives of Mining Sciences 50, 43-56, 2005
52005
Measurement of small values of hydrostatic pressure difference/Pomiar małych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych
K Broda, W Filipek
Archives of Mining Sciences, 2012
42012
Research on the concept of using calcium carbide as a source of energy for transport from the seabed
W Filipek, K Broda
New Trends in Production Engineering 1 (1), 277-284, 2018
32018
Theoretical research on the gas phase density change in processes occurring during work of the transport module intended for transport from the seabed
W Filipek, K Broda
New Trends in Production Engineering 1 (1), 597-604, 2018
22018
Experimental research on the concept of using an autonomous transport module for transport from the seabed
W Filipek, K Broda
New Trends in Production Engineering 1 (1), 267-275, 2018
22018
Experimental verification of the concept of the use of controlled pyrotechnic reaction as a source of energy as a part of the transport system from the seabed
W Filipek, K Broda
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 77-83, 2017
22017
Badania modelowe przepływu powietrza w strefie przodkowej wyrobiska z wentylacją lutniową
M Branny, J Szmyd, M Jaszczur, R Nowak, W Filipek, W Wodziak
Górnictwo i Geologia 8, 2013
22013
Measurement of small values of hydrostatic pressure with the compensation of atmospheric pressure influence
K Broda, W Filipek
Archives of Mining Sciences 58 (3), 901--912, 2013
22013
Theoretical research on mass exchange between an autonomous transport module and the environment in the process of transport from the seabed
W Filipek, K Broda
Advances in marine navigation and safety of sea transportation. CRC Press …, 2019
12019
Polish Experience in Offshore Mining: The New Concept of Transport Deep-Sea Concretions and Processing
K Broda, W Filipek, B Tora
Advances in Geoengineering, Geotechnologies, and Geoenvironment for Earth …, 2023
2023
Theoretical Research on the Stability of the Transport Module Intended for Transport from the Seabed
W Filipek, K Broda
New Trends in Production Engineering 1 (1), 605-612, 2018
2018
Research on the Application of Controlled Pyrotechnic Reaction with the Use of Ammonium Nitrate for Transport from Seabed.
W Filipek, K Broda
TransNav: International Journal on Marine Navigation & Safety of Sea …, 2017
2017
Free surface of the liquid-gas phase separation as a measuring membrane of a device for measuring small hydrostatic pressure difference values
W Filipek, K Broda, M Branny
Archives of Mining Sciences 60 (1), 341--358, 2015
2015
Analiza pola prędkości w wyrobiskach przewietrzanych przez dyfuzję
M Branny, W Filipek, M Karch
Górnictwo i Geoinżynieria 34 (1), 41-51, 2010
2010
Symulacja numeryczna powolnych przepływów płynów w ośrodku porowatym utworzonym przez regularny układ makroskopowych kul
W Filipek
Górnictwo i Geoinżynieria 34 (3/1), 43-55, 2010
2010
Prognozowanie temperatury powietrza w przodkach wyrobisk ślepych przewietrzanych wentylacją lutniową-3D symulacja komputerowa
M Branny, W Filipek, M Karch
Górnictwo i Geoinżynieria 33, 43-54, 2009
2009
Ośrodek porowaty jako sieć przestrzenna utworzona z komórek elementarnych
W Filipek
Górnictwo i Geoinżynieria 32, 9-21, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20