Justyna Sowińska
Justyna Sowińska
Archiwum Państwowe w Opolu
Zweryfikowany adres z opole.ap.gov.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pochód pierwszomajowej poprawności: Święto Pracy na Opolszczyźnie w latach 1945-1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
S Marchel, J Sowińska
Archiwum Państwowe, 2014
22014
„Z polskim słowem na odrzańskim szlaku” – edukacja w Archiwum Państwowym w Opolu
J Sowińska, M Iżykowska
„Wiadomości Historyczne” 4, 2020
2020
Z polskim słowem na odrzańskim szlaku – edukacja regionalna w Archiwum Państwowym w Opolu
J Sowińska, M Iżykowska
„Blisko i Daleko. Sympozjum Regionalistów – Praszka 2019”, 175-190, 2020
2020
Powstańcy śląscy. 100-lecie powstań śląskich w archiwach 1919-1920-1921. Katalog wystawy
J Sowińska, A Starczewska-Wojnar, S Marchel
2020
Kobiece tajemnice Karolinki. Archiwalne źródła do dziejów Śląska Opolskiego. Katalog wystawy
J Sowińska, M Iżykowska
2020
„Solidarność” w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu
J Sowińska
„Nie zapomnijcie tamtych dni”. Źródła do dziejów Niezależnego Samorządnego …, 2020
2020
Gra miejska "Wybieram Polskę"
J Sowińska, A Starczewska-Wojnar
Animacja + Świętowanie, 39-42, 2019
2019
Wybieram Polskę. Katalog wystawy
JS Aleksandra Starczewska-Wojnar, Małgorzata Blach-Margos, Sandra Buscicchio ...
2018
Odra, moja rzeka. Krótka historia głównej rzeki Śląska oparta na wybranych materiałach archiwalnych z Archiwum Państwowego w Opolu
J Sowińska, M Leśniowska
Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz. 1: Ocalone dla przyszłości. odrzańska …, 2018
2018
Społeczność żydowska w Opolu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
J Sowińska
Annales Collegii Nobilium Opolienses”, s. 127 – 147, 2017
2017
Kreatorzy - opolskie osobistości niebanalne. Katalog wystawy
J Sowińska, A Starczewska-Wojnar
2017
Kreatorzy – opolskie osobistości niebanalne. Katalog wystawy i gry miejskiej z okazji 800-lecia miasta Opola
J Sowińska, A Starczewska-Wojnar
2017
Oferta bezpłatnych lekcji archiwalnych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży w siedzibie Archiwum Państwowego w Opolu
J Sowińska, A Starczewska-Wojnar
Odkryj Opole w szkole. Materiały dydaktyczne, s. 168-172, 2017
2017
Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”- współpraca i edukacja, projekt wzajemnych korzyści
J Sowińska, A Starczewska-Wojnar
Educare necesse est - ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk …, 2017
2017
Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół (CD-DVD-ROM)
J Sowińska, A Starczewska-Wojnar
http://nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:3900389&theme=nukat, 2016
2016
Archiwum Państwowe w Opolu
J Sowińska, B Sypko
Sowińska J., Sypko B., 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach …, 2015
2015
Wychować człowieka nowego... Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Nysie z lat 1945-1951
J Sowińska, B Sypko
2015
Obchody milenijne w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu
J Sowińska
Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu 1, 117-150, 2013
2013
Powstanie, organizacja i struktura administracji Lasów Państwowych w Opolu w latach 1945–1969 na podstawie akt zespołu Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Opolu,
J Sowińska
Otwarty skarbiec pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu 1, 105-116, 2013
2013
Społeczność żydowska w Opolu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
ACN Opolienses, J Sowińska
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20