Adrian Gill
Adrian Gill
Verified email at put.poznan.pl
TitleCited byYear
Ocena ilościowa wpływu opóźnień pociągu na jakość kolejowych pasażerskich usług przewozowych
J Kwaśnikowski, G Gramza, A Gill
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 97-111, 2009
132009
Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej
A Kadziński, A Gill, K Pruciak
TTS Technika Transportu Szynowego 18, 49-52, 2011
112011
System obsługiwania pojazdów szynowych jako element w warstwowym modelu ich systemów bezpieczeństwa
A Gill, A Kadziński
Pojazdy Szynowe, 31-38, 2006
102006
Szacowanie i wartościowanie ryzyka zagrożeń związanych z odcinkiem szybkiego tramwaju na poznańskiej sieci tramwajowej
A Kadziński, J Warguła, A Gill
Logistyka, 2012
72012
Hazard identification model
A Gill, A Kadziński
Proceedings of 20th International Scientific Conference. Transport Means (5 …, 2016
62016
The concept of method and models for risk management of hazards generated at railway crossings
A KADZIŃSKI, A KOBASZYŃSKA-TWARDOWSKA, A GILL
Proceedings of 20th International Scientific Conference. Transport Means (5 …, 2016
62016
The identyfication of hazards generated in municipal transport on the example of the doors fitted in the 105Na tram. Problems of maintenance of sustainable technological …
A Gill, A Kadziński
Monographs of the Maintenance Systems Unit, Polish Academy of Sciences 4, 38-51, 2012
62012
„Koncepcja implementacji metody TRANS–RISK do zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej
A Kadziński, A Gill
Logistyka 3, 2011
62011
OPTIMISATION OF THE TECHNICAL OBJECT MAINTENANCE SYSTEM TAKING ACCOUNT OF RISK ANALYSIS RESULTS
A Gill
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC 19 (3), 420, 2017
52017
The determination procedure of the onset of the object wear-out period based on monitoring of the empirical failure intensity function
A Gill, A KAdzińsKi
Eksploatacja i Niezawodność 17 (2), 2015
52015
Zastosowanie analizy Bow-Tie do identyfikacji warstw ochronnych w systemach bezpieczeństwa
A Kobaszyńska-Twardowska, A Gill
Technika Transportu Szynowego 10, 2287-2294, 2013
52013
Koncepcja zastosowania reguł decyzyjnych w doborze środków redukcji ryzyka zagrożeń
A Gill
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 181--190, 2013
52013
Koncepcja ilościowego szacowania wpływu opóźnień pociągu na jakość kolejowych przewozów pasażerskich
J Kwaśnikowski, G Gramza, A Gill
Logistyka, CD-CD, 2009
52009
Procedury decyzyjne w obsługiwaniu obiektów systemów technicznych uwzględniające analizę ryzyka
A Gill
rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i …, 2007
52007
Metoda badania ryzyka utraty zdrowia u ludzi w wyniku zderzeń samochodów
A Kadziński, A Gill
Problemy Eksploatacji, 121-131, 2002
52002
The concept of identification of layers of safety system models through classification of risk reduction measures
A Gill, A Kadziński
Journal of KONES 19, 105-115, 2012
42012
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem drzwi podczas eksploatacji tramwajów typu 105Na
A Gill, A Kadziński, D Kalinowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12, 104-114, 2011
42011
Modele miar skutków kolejowych zdarzeń niepożądanych
A Gill, A Kadziński, G Gramza
XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Katowice-Ustroń, 2008
42008
Metoda wyznaczania struktury cyklu napraw elementów pojazdów szynowych
A Gill
Pojazdy Szynowe, 38-41, 2004
42004
Layered model for convenient designing of safety system upgrades in railways
A Gill, P Smoczyński
Safety science 110, 168-176, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20