Tadeusz  Kowalewski PhD in sociology
Tadeusz Kowalewski PhD in sociology
https://www.pwsip.edu.pl/uczelnia/
Zweryfikowany adres z pwsip.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Między tradycją a nowoczesnością
T Kowalewski, T Popławski
Wyłanianie się kapitału intelektualnego w uniwersytecie III generacji, 137-150, 2009
62009
Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowaniu banku,[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
T Kowalewski
Kapitał ludzki i intelektualny, red. MG Woźniak, cz 2, 377-382, 2006
62006
Wybrane sposoby wyrównywania szans edukacyjnych
T Kowalewski
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 440-450, 2009
52009
Szkolnictwo wyższe na przełomie stuleci–nadzieja cz y zagrożenia dla Polski
T Kowalewski
Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia 233, 2005
52005
Przedsiębiorczość studencka wyzwaniem dla uczelni
T Kowalewski
Humanizacja Pracy 2 (292), 43-60, 2018
42018
Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji
T Kowalewski
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 24, 229-247, 2012
32012
Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa
T Kowalewski
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 291-302, 2010
32010
Społeczne uwarunkowania współpracy Euroregionów w Polsce. Doświadczenia wschodnie
T Kowalewski
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, ed. Lubuskie Towarzystwo …, 2001
22001
Philippi Callimachi Ad Innocentium VIII de bello Turcis inferendo oratio [lat. u. poln.].
P Callimachus, I Lichońska, T Kowalewski
Państw. Wydawn. Naukowe, 1964
21964
Społeczne uwarunkowania stylu życia osób starszych
T Kowalewski
Pedagogika Społeczna, 91-108, 2018
12018
Value of work in relation to cyber threats in the development of new competencies of social workers in the local environment
K Tadeusz
Polish Journal of Applied Sciences 3 (1), 91-96, 2017
12017
Edukacja dorosłych w koncepcji Ryszarda Wroczyńskiego
T Kowalewski
Edukacja Dorosłych, 2013
12013
Relacje interpersonalne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Studium przypadku szpitala
T Kowalewski
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, 159-165, 2009
12009
Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku
T Kowalewski
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 377-382, 2005
12005
Znaczenie szkolnictwa wyższego w pokonywaniu nierówności społeczno-gospodarczych w małych miejscowościach
T Kowalewski
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 377-386, 2004
12004
Wyniki badań nad zwalczaniem mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej/Myzodes persicae Sulz./oraz przędziorka chmielowca/Tetranychus urticae Koch./na gerberze/Gerbera jemesonii Bolus …
W Romankow, T Baranowski, T Kowalewski
Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, 1972
11972
Uniwersytet trzeciej generacji w gospodarce cyfrowej podstawą rozwoju ekonomii społecznej
T Kowalewski
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка …, 2020
2020
Wspólnota miejscem tworzenia. Pod red. Leona B. Dyczewskiego OFM Conv.
T Kowalewski
Roczniki Nauk Społecznych, 391-396, 2020
2020
SOCIAL WORKER AND THE SOCIAL HELPLESSNESS OF PATIENTS AT THE PROVINCIAL CENTER FOR PREVENTION AND ADDICTION THERAPY IN ŁOMZA
T Kowalewski, P Brzeczko
Polish Journal of Applied Sciences 4 (4), 157-162, 2019
2019
Poland’s Education System at a Time of Demographic and Economic Crisis
T Kowalewski
Higher Education Institutions vis-à-vis Changes in Consumer Behavior, 15, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20