Obserwuj
Michał Konopczyński
Michał Konopczyński
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
How taxes and spending on education influence economic growth in Poland
M Konopczyński
Contemporary Economics 8 (3), 329-348, 2014
202014
Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej
M Konopczyński
Ekonomista, 619-646, 2006
92006
Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy
M Konopczyński
Ekonomista, 2012
82012
Budowa makroekonomicznych scenariuszy rozwoju gospodarki polskiej na podstawie modelu KEMPO
Z Czerwiński, R Kiedrowski, M Konopczyński, E Panek
Raporty/Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1998
81998
Model wzrostu małej gospodarki w unii monetarnej: ujęcie neoklasyczne
M Konopczyński
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 7-42, 2004
42004
How taxes, education and public capital influence economic growth in Poland
M Konopczynski
Contemporary Economics 12 (3), 337-361, 2018
32018
Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego
M Konopczyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
32015
The effect of taxation on economic growth
M Konopczynski
EKONOMISTA, 689-711, 2012
32012
Optimal investment in immobile human capital in an economic and monetary union
M Konopczynski
International Journal of Computational Economics and Econometrics 1 (2), 126-147, 2009
32009
The impact of budget deficit, public debt and education expenditures on economic growth in Poland
M Konopczyński
Acta Oeconomica 71 (1), 59-84, 2021
22021
How Budget Deficit Impairs Long-Term Growth and Welfare under Perfect Capital Mobility
M Konopczyński
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2014
22014
Fiscal policy within a common currency area-growth implications in the light of neoclassical theory
M Konopczyński
Contemporary Economics 7 (3), 5-16, 2013
22013
Równowaga i stabilność małej gospodarki w Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza krótkookresowa
M Konopczyński
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 186-208, 2007
22007
The Cyclical Growth of Small Economy in the Economic and Monetary Union
M Konopczyński
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 111-134, 2012
12012
Polityka budżetowa w warunkach Unii Monetarnej w świetle neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego
M Konopczyński
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 53-81, 2006
12006
Optimal fiscal policy in an emerging economy with credit constraints: theory and application for Poland
M Konopczyński
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2018
2018
Wpływ podatku inflacyjnego na dobrobyt w warunkach doskonałej mobilności kapitału
M Konopczyński
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (3), 133-144, 2014
2014
Wpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski
KŃSKI Michał
Ekonomista, 2014
2014
Czy w warunkach doskonałej mobilności kapitału deficyt budżetowy wpływa na dobrobyt?
M Konopczyński
Studia i Prace WNEIZ US, 79-92, 2014
2014
Stabilność małych gospodarek wchodzących do unii monetarnej w świetle pewnego modelu behawioralnego
M Konopczyński
Przegląd Statystyczny 1 (60), 63-84, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20