Agnieszka Mikołajczyk
Agnieszka Mikołajczyk
Gdansk Univeristy of Technology
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Data augmentation for improving deep learning in image classification problem
A Mikołajczyk, M Grochowski
2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW), 117-122, 2018
4312018
Deep neural networks approach to skin lesions classification—A comparative analysis
A Kwasigroch, A Mikołajczyk, M Grochowski
2017 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and …, 2017
362017
Deep convolutional neural networks as a decision support tool in medical problems–malignant melanoma case study
A Kwasigroch, A Mikołajczyk, M Grochowski
Polish Control Conference, 848-856, 2017
212017
Intelligent system supporting diagnosis of malignant melanoma
A Mikołajczyk, A Kwasigroch, M Grochowski
Polish Control Conference, 828-837, 2017
142017
Neural Architecture Search for Skin Lesion Classification
A Kwasigroch, M Grochowski, A Mikołajczyk
IEEE Access 8, 9061-9071, 2020
132020
Selected Technical Issues of Deep Neural Networks for Image Classification Purposes
M Grochowski, A Kwasigroch, A Mikołajczyk
Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 67 (2), 363-376, 2019
132019
Style transfer-based image synthesis as an efficient regularization technique in deep learning
A Mikołajczyk, M Grochowski
24th International Conference on Methods and Models in Automation and …, 2019
112019
Diagnosis of malignant melanoma by neural network ensemble-based system utilising hand-crafted skin lesion features
M Grochowski, A Mikołajczyk, A Kwasigroch
Metrology and Measurement Systems 26 (1), 65-80, 2019
62019
Machine learning system for automated blood smear analysis
M Grochowski, M Wąsowicz, A Mikołajczyk, M Ficek, M Kulka, M Wróbel, ...
Metrology and Measurement Systems 26 (1), 81-93, 2019
62019
Computer aided detection of abnormal erythrocytes for analysis of the in vitro interactions of nanodiamonds with human blood
M Wąsowicz, M Grochowski, M Kulka, A Mikołajczyk, M Ficek, ...
The Second International Conference, 2017
5*2017
Towards explainable classifiers using the counterfactual approach-global explanations for discovering bias in data
A Mikołajczyk, M Grochowski, A Kwasigroch
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 11 (1), 51-67, 2021
4*2021
Optimal Selection of Input Features and an Acompanying Neural Network Structure for the Classification Purposes-Skin Lesions Case Study
A Mikolajczyk, M Grochowski, A Kwasigroch
2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation …, 2018
12018
System wspomagający diagnostykę czerniaka złośliwego przy pomocy metod przetwarzania obrazu i algorytmów inteligencji obliczeniowej
A Mikołajczyk, A Kwasigroch, M Grochowski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2016
12016
Waste detection in Pomerania: non-profit project for detecting waste in environment
S Majchrowska, A Mikołajczyk, M Ferlin, Z Klawikowska, MA Plantykow, ...
arXiv preprint arXiv:2105.06808, 2021
2021
Self-Supervised Learning to Increase the Performance of Skin Lesion Classification
A Kwasigroch, M Grochowski, A Mikołajczyk
Electronics 9 (11), 1930, 2020
2020
Explainable AI for Inspecting Adversarial Attacks on Deep Neural Networks
Z Klawikowska, A Mikołajczyk, M Grochowski
International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 134-146, 2020
2020
Analiza istotności cech znamion skórnych dla celów diagnostyki czerniaka złośliwego
A Mikołajczyk, M Grochowski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018
2018
A low and medium frequency magnetic field measuring system for assessment of human body exposure
T LISEWSKI, A MIKOŁAJCZYK, MR SKI, S ABRAMIK
2017
Analiza znamion skórnych przy pomocy metod przetwarzania obrazu i algorytmów inteligencji obliczeniowej
A Mikołajczyk
Przemysłowy Instatytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19