Paweł Miłobędzki
Title
Cited by
Cited by
Year
The Warsaw Stock Exchange in the period 1991–1993. Qualitative problems of its modelling
TW Bolt, P Milobedzki
Economics of Planning 27 (3), 211-226, 1994
261994
The Warsaw Stock Exchange in the Period 1991-1993. Qualitative Problems of Its Modelling
TW Bolt, P Milobedzki
Economic Change and Restructuring 27, 211-226, 1994
261994
The Warsaw Stock Exchange in the period of 1991-1993. Qualitative problems of its modelling
TW Bolt, P Milobedzki
ACE Project Research Memorandum 11, 1993
181993
Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej
TW Bołt, P Miłobędzki
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 89-95, 2002
172002
Empiryczna analiza procesów zachodzących na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1991-1993
T Bołt, P Miłobędzki
Materiały Studialne-Gdańska Akademia Bankowa, 1-76, 1994
111994
The rational expectations hypothesis of the term structure at the Polish interbank market
M Blangiewicz, P Milobedzki
Przegląd Statystyczny 1, 23-39, 2009
72009
Orlen or Lotos? Which is Setting Prices at the Wholesale Market for Unleaded Petrol in Poland?
P Miłobedzki
Dynamic Econometric Models 8, 37-43, 2008
52008
An Empirical Analysis of the Warsaw Stock Exchange 1991-1993
TW Bolt, P Milobedzki
Artex, 1994
51994
Zarys teorii funkcjonowania przedsiębiorstw zorientowanych na siłę roboczą: oraz jej wykorzystanie do modelowania przedsiębiorstw państwowych
P Miłobędzki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995
41995
The term structure of interest rates at the Polish interbank market. A VAR approach
M Blangiewicz, P Miłobędzki
Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision-Making …, 2010
3*2010
Is there a Nonlinear Mean Reversion in the Term Structure of Interest Rates at the Polish Interbank Market?
M Blangiewicz, P Milobedzki
New Developments in Financial Modelling 77 (94), 77-94, 2008
32008
Analiza kointegracyjna cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali
P Miłobędzki
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 155-165, 2006
32006
Predictability of stock markets with disequilibrium trading. A commentary paper
P Miłobędzki
The European Journal of Finance 10 (5), 345-352, 2004
32004
Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek
T Bołt, P Miłobędzki
Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 89-95, 2002
32002
Copper Price Discovery on COMEX, 2006–2015
M Chylinska, P Milobedzki
Contemporary Trends and Challenges in Finance, 57-67, 2017
22017
Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali
P Miłobędzki
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finnasach i …, 2006
22006
Ocena możliwości prognozowania stóp zwrotu z portfela imitującego indeks WIG na podstawie zmiennych fundamentalnych
P Miłobędzki, N S.
Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1037, 56-63, 2004
2*2004
Sektorowe współczynniki beta na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1999-2003
P Miłobędzki, S Nowak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2004
22004
Wpływ nierównowagi na prognozowalność stóp zwrotu z inwestycji w akcje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
P Miłobędzki, S Nowak
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 205-215, 2003
22003
Uwagi o kształtowaniu się cen na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
TW Bołt, P Miłobędzki
Ekonomista 2, 223-231, 1993
21993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20