Obserwuj
Sylwia Jaskulska
Sylwia Jaskulska
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
CyberParks as a New Context for Smart Education: Theoretical Background, Assumptions, and Pre-service Teachers’ Rating
M Klichowski, P Bonanno, S Jaskulska, C Smaniotto Costa, M de Lange, ...
American Journal of Educational Research 3 (12A), 1-10, 2015
412015
"Rytuał przejścia" jako kategoria analityczna. Przyczynek do dyskusji nad badaniem rytualnego oblicza rzeczywistości szkolnej
S Jaskulska
Studia Edukacyjne 26, 79-97, 2013
392013
Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
S Jaskulska, B Jankowiak
Studia edukacyjne, 47-65, 2020
332020
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania
M Dudzikowa, E Bochno, I Bochno, S Jaskulska, K Knasiecka-Falbierska, ...
Oficyna Wydawnicza „Impuls”,, 2011
31*2011
Twierdza: szkoła w metaforze militarnej: co w zamian?
M Dudzikowa, S Jaskulska
Wolters Kluwer, 2016
302016
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza - interpretacje - konteksty
M Dudzikowa, R Wawrzyniak-Beszterda, S Jaskulska, M Marciniak, ...
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2013
282013
Gra o Tron
S Jaskulska, K Motyl
Rytuały i gry w optyce teorii antropologicznej Clifforda Geertza i analizy …, 2014
152014
Ocena zachowania w doświadczeniach uczniów
S Jaskulska
Wyd. UAM, Poznań, 2009
152009
Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów
S Jaskulska
Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2009
152009
Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
B Jankowiak, S Jaskulska
Przegląd Pedagogiczny, 219-232, 2020
122020
Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19
S Jaskulska, B Jankowiak
Raport. Poznań: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. Pobrano z https://drive …, 2020
112020
Dating violence victimization among adolescents in Europe: Baseline results from the lights4violence project
C Vives-Cases, B Sanz-Barbero, A Ayala, V Pérez-Martínez, ...
International journal of environmental research and public health 18 (4), 1414, 2021
102021
Wykluczenie rówieśnicze
S Jaskulska, W Poleszak
Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli …, 2015
102015
Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Raport
S Jaskulska, B Jankowiak
92021
Kształcenie na odległość a prawa dziecka: nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19
M Turczyk, S Jaskulska
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 15 (57), 2020
62020
Knasiecka--Falbierska, K., Marciniak, M.(2011)
M Dudzikowa, S Jaskulska, R Wawrzyniak-Beszterda, E Bochno, ...
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, 0
6
Zaufanie i zaangażowanie jako wymiary szkolnego kapitału społecznego. Doniesienie z badań
S Jaskulska
Studia Edukacyjne, 2012
52012
Assessment of Physical Well-Being and Leisure Time of Polish Students during the COVID-19 Outbreak
S Jaskulska, B Jankowiak, M Marciniak, M Klichowski
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (14), 8358, 2022
42022
Sexism and its associated factors among adolescents in Europe: Lights4Violence baseline results
A Ayala, C Vives‐Cases, C Davó‐Blanes, C Rodríguez‐Blázquez, ...
Aggressive behavior 47 (3), 354-363, 2021
42021
Ocenianie zachowania uczniów na stopień. Szkolna obsesja porządku w świetle matematycznej teorii chaosu
S Jaskulska
Podstawy Edukacji 8, 187-197, 2015
42015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20